foto van omslag catalogus biobased

Catalogus biobased bouwmaterialen 2019  | Het groene en circulaire bouwen, Jan van Dam, Martien van den Oever


Door middel van trainingen, lezingen, exposities en het delen van informatie bevordert Agrodome het gebruik van ecologische bouwmaterialen. Wij delen ook informatie van samenwerkingspartners waar wij toestemming van hebben ontvangen. Vragen? Neem dan  contact op met Agrodome voor de mogelijkheden.

Het groene en circulaire bouwen

van Jan van Dam, Martien van den Oever

U kunt de volledige catalogus als pdf bekijken via onderstaande knop:

Catalogus bio-based bouwmaterialen (pdf)

Uitgegeven in de reeks “Groene Grondstoffen”

In het kader van de transitieagenda’s van het programma Nederland Circulair in 2050 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) WFBR opdracht gegeven om biobased materialen die voor bouwtoepassingen geschikt zijn in kaart te brengen. Deze catalogus is opgezet om biobased bouwmaterialen te etaleren en beoogt een overzicht te geven van commercieel beschikbare biobased bouwmaterialen in 2019. De catalogus heeft als doel de grondstoffen, materialen, producten en diensten die betrekking hebben op biobased bouwen zoveel mogelijk te rubriceren naar grondstof en toepassing en kort te beschrijven. In sommige gevallen voldoen puur biobased producten niet aan bouwvoorschriften en bestaat een product deels uit biobased materiaal en deels uit niet-biobased materiaal. Daarnaast worden diverse bouwgrondstoffen van petrochemische of minerale oorsprong besproken wanneer ze in combinatie met biobased producten toegepast worden. Waar mogelijk zijn verwijzingen naar producenten en leveranciers opgenomen. De doelgroep van de catalogus is de gehele bouwketen: architecten, bouwbedrijven, aannemers, (inkopers van) bouwmarkten en de diverse opdrachtgevers van overheden tot collectieve particuliere opdrachtgevers.

Deze catalogus is opgesteld op basis van de eerdere versie in 2012, met een update van trends en beschikbare bioproducten en leveranciers. De catalogus is een brondocument voor hernieuwbare bouwmaterialen en duurzame bouwmethoden, waarmee de bouwsector een instrument in handen heeft voor het maken van verantwoorde keuzes van globaal ontwerp tot detail afwerking.

Leeswijzer catalogus biobased materialen voor de bouw

In deze catalogus worden de resultaten gepresenteerd van een studie in het kader van beleidsondersteunend onderzoek in het thema Biobased Economy. Hierin is onderzocht welke biobased materialen er in de bouw reeds worden toepast of de potentie hebben op korte termijn ingezet te worden.

In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van biobased bouwen en de aanleiding voor het samenstellen van deze catalogus toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt gemotiveerd waarom het gebruik van CO2 neutrale grondstoffen kan bijdragen aan de verduurzaming van de bouw.

Hoofdstuk 3 bevat een uitgebreid overzicht van de bouwgrondstoffen die als biobased kunnen worden aangemerkt plus samengestelde bouwmaterialen die een aandeel biobased hebben. In hoofdstuk 4 wordt de potentie van biobased bouwmaterialen bij restauratie of renovatie kort toegelicht.

Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van mogelijke interieurdesign met biobased producten terwijl in hoofdstuk 6 enkele toekomstige ontwikkelingen voor biobased producten in de bouw worden aangegeven.

Hoofdstuk 7 geeft een lijst van voorbeeldbouwprojecten waarbij materiaalkeuze en duurzaamheid een belangrijke rol heeft gespeeld plus enkele nieuwe initiatieven, die op dit gebied worden ontplooit. In hoofdstuk 8 worden de verschillende bestekonderdelen volgens de STABU coderingen beschreven, waarin biobased bouwmaterialen inzetbaar zijn, waarbij wordt verwezen naar de materiaallijsten uit hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 9 worden de gebruikte afkortingen en termen toegelicht. Leveranciers van producten uit hoofdstuk 3 worden vervolgens in hoofdstuk 10 vermeld, terwijl in hoofdstuk 11 adressen van verschillende instanties en partijen worden gegeven.