Uitnodiging van Kiemt – Hergebruik van Vezels

geplaatst in: Agenda archief | 0

In de Week van de Circulaire Economie organiseert Kiemt dinsdag 15 januari een Early Morning Toast met als thema Hergebruik van Vezels. Kiemt wil de transitie naar een circulaire economie versnellen. Een circulaire economie draagt namelijk bij aan een schoner milieu en biedt geweldige economische kansen. Het hergebruik van vezels is breed toepasbaar. Denk hierbij aan het hergebruik van textiel en kleding. Maar ook het hergebruik van karton en papier. Sprekers van het Kenniscentrum Papier en Karton, de WUR, de Waterschap Rijn en IJssel en Schut Papier zullen u meenemen in de praktische uitwerking van het hergebruik van vezels.

Inspiratiesessie Textiel 2!

geplaatst in: Agenda archief | 0

Tijdens de eerste inspiratiesessie rondom lokaal textiel, waarbij meerdere partijen vanuit de hele keten aanwezig waren, van vlastelers tot ontwerpers is er een centrale vraag die naar voren kwam: hoe zorgen we ervoor dat textiel ook in Europa weer geproduceerd wordt. 

ICBBM2019 | 3rd International Conference on Bio-Based Building Materials

geplaatst in: Agenda archief | 0

The purpose of this international conference is to present the latest available scientific and technical information in the field of bio-based building materials, natural fibres, earthen ramped, innovative hybrid composites natural fibres, sustainable binders for sustainability and energy efficiency of buildings, life cycle analysis of bio-based building materials.

Inspiratiesessie ‘Eiwitteelt en haar plaats in biobased economy en functie in kringlooplandbouw’

geplaatst in: Agenda archief | 0

Nieuwe teelten zijn voor de toekomst van de akkerbouw essentieel. Door specialisatie en de marktontwikkeling zijn meerdere kleine teelten verdwenen. Nadelige effecten hiervan zijn de kleinere risico spreiding, het wel of niet slagen van een gewas door weersomstandigheden of de markt heeft daarmee meteen grote gevolgen. Ook voor gewasrotatie zijn meerdere gewassen uiteraard wenselijk.