Cluster Circulaire Weginfrastructuur

geplaatst in: Artikel, Project | 0

Agrodome zet samen met 6 partners in dit project gezamenlijk een clusternetwerk op met als thema circulaire weginfrastructuur. Dat gebeurt samen met mkb-bedrijven, netwerkorganisaties op het gebied van circulaire economie én opdrachtgevers die hierbij aanhaken.

Aanleiding clusternetwerk circulaire weginfrastructuur

MKB-bedrijven die in deze sector actief zijn hebben het moeilijk. Vaak hebben ze al jaren circulaire innovaties op de plank liggen die niet worden toegepast. Hiervoor is een veelheid aan redenen: omdat ze duurder zijn in aanschaf, omdat ze onbekend zijn bij de opdrachtgever, omdat de bedrijven niet goed kunnen onderbouwen hoeveel hun producten bijdragen aan duurzaamheid, etc. Tegelijkertijd zijn de ambities van de overheid hoog om te komen tot een koolstofarme, circulaire economie.

Beeldmerk Hotspot Circulaire Weginfrastructuur

Project circulaire innovaties met uitdagingen

In dit project gaan wij deze uitdagingen aanpakken. Samenwerking staat daarbij centraal. We laten partners al in een zo vroeg mogelijk stadium in de productieketen anders en beter met elkaar samenwerken. Hierdoor kan er meer worden bereikt en kunnen processen worden versneld. We gaan een serie sessies organiseren om dit voor elkaar te krijgen. Iedereen heeft hierin te leren: mkb-ers (opdrachtnemers en toeleveranciers), opdrachtgevers, financiers en overheden. Deze sessies en het ontwikkelen van een blauwdruk staan centraal in dit project.

Dit gebeurt echter niet in het luchtledige en het blijft dus niet bij praten alleen. We gaan partners aan elkaar koppelen en we zetten een aantal praktijkstudies op (‘landingsbanen’) waarin samen geoefend, onderzocht en geleerd gaat worden. Het cluster vormt daarbij een beschermde setting waarbij wordt gebouwd aan wederzijds vertrouwen met oog voor elkaars belangen.

Fietsinfrastructuur als pilot

We concentreren ons in dit project op circulaire fietsinfrastructuur. De processen die hier spelen zijn vergelijkbaar met die in de weginfrastructuur, maar het voordeel is, dat er hier minder belemmerende wet- en regelgeving is en het kleinschaliger is. Daardoor kun je gemakkelijker meters maken, oefenen in de praktijk, bijsturen en al doende een blauwdruk ontwikkelen. Onderdeel van het project is het opleveren van een blauwdruk die de mogelijkheid biedt om op te schalen naar projecten die groter zijn in omvang en die ook toegepast kan worden op circulaire weginfrastructuur.

Deze blauwdruk wordt gedeeld met hele werkveld. Ook tijdens de looptijd van het project zullen we actief de voortgang delen en bespreken en maken daarbij gebruik van bestaande netwerken in de regio zoals Circles en kiEMT. Na afloop van het project zullen opgedane kennis en ervaringen worden geborgd in twee stichtingen die elkaar aanvullen: Stichting Circulair Bouwen en Stichting Agrodome.

Zelf aan de slag met de uitkomsten

Met de uitkomsten van dit project kunnen bedrijven zelf aan de slag. De opgedane ervaring en de blauwdruk zullen leiden tot andere samenwerkingsvormen en daarmee tot haalbare circulaire proposities (mkb, aanbodzijde) en professioneel opdrachtgeverschap (voorbeeldige overheid, adequate circulaire uitvraag).

Een van de eerste resultaten van dit project is het circulaire fietspad in de gemeente Zevenaar  .

Partners

logo's van partners: GFSC, Synerco, Optimal Planet, NTP groep, Agrodome, HAN, Radboud, Circulairbouwen

Partner en financiële ondersteuning

logo Europese Unie - Op oost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *