EcoBouw Nederland en Agrodome vertegenwoordigen bouwsector in Federatie Bio-economie Nederland

geplaatst in: Nieuws | 0

Federatie Bio-economie Nederland

De Federatie Bio-economie Nederland  is opgericht om de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een low carbon bio-economie te bespoedigen. Een low carbon bio-economie kan de uitstoot van broeikasgassen met 25% reduceren. En het levert werkgelegenheid en economische groei op.

Met de toetreding van Ecobouw NL en Agrodome krijgt de Federatie Bio-economie Nederland een zichtbare vertegenwoordigd uit de bouwsector.

  • EcoBouw Nederland als koepel van biobased en circulaire bouw gerelateerde mkb-bedrijven.
  • Agrodome als kenniscentrum voor duurzaam en biobased bouwen.

Patrick Schreven, voorzitter van EcoBouw Nederland: “Met elkaar kunnen we de ontwikkeling en toepassing van biobased en natuurlijke  bouwmaterialen en -bouwconcepten naar een hoger plan brengen”.

 Fred van der Burgh van Agrodome: “Er kan al veel op het gebied van biobased bouwen en dat laten wij zien. Er is nog te veel onbekendheid met biobased materialen, met uitzondering van hout. De rekentools in de bouwsector zijn gebaseerd op de Nationale Milieudatabase. Als nieuwe materialen daar niet in staan worden ze ook niet gebruikt. Wij ondersteunen en stimuleren bedrijven om aan dit soort markt bepalende beleidsinstrumenten mee te doen”.

Werken aan de andere kant

Veel producenten van nieuwe materialen zijn MKB-ers. Van der Burgh: “Kleine bedrijven hebben geen tijd om regelgeving goed te volgen en om invloed uit te oefenen. Dat kan het mooie zijn van de Federatie Bio-economie. Wij ondersteunen nieuwe materialen, onderzoeken en zetten projecten op. De Federatie kan aan de andere kant werken: bijdragen aan bekendheid, bijdragen aan betere regelgeving en goed beleid. Dan komen we sneller verder.”

Biobouwmaterialen: veerkracht, licht en stijfheid

Ecobouw en Agrodome zien toekomst in biobased materialen. Van der Burgh: “Biobased materialen dragen minder bij aan global warming en aan uitputting van grondstoffen want alles is hernieuwbaar en goed te recyclen. Maar daarnaast hebben biomaterialen ook vaak betere eigenschappen: stijfheid, veerkracht en relatief licht van gewicht. Allemaal belangrijk voor de bouw. Biomaterialen zijn nu nog vaak duurder dan gangbare materialen. Dat komt door de kleinschaligheid en omdat de markt is ingericht op fossiele grondstoffen. En er moet een gelijk speelveld komen. Houtvezels zijn ook duur vanwege de biomassa-bijstook in energiecentrales.”

Risicomijdend

“Architecten tonen belangstelling, en er zijn een aantal koplopers die het roer omgooien. Het gaat nu om de grote groep daarachter. De bouw toont risicomijdend gedrag – en dat is ook logisch: een gebouw moet veilig zijn en je wilt ook geen risico’s met onderhoudskosten. Maar op biobasedbouwen.nl  kan iedereen een dat het kan!”

Bron: Federatie Bio-economie Nederland.

Lees meer over de Federatie Bio-economie Nederland op www.bio-economie.nl .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *