Eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar geopend

geplaatst in: Nieuws | 0

De gemeente Zevenaar heeft invulling gegeven aan haar ambities op het gebied van circulaire economie door een circulair fietspad aan te leggen.

Op maandag 28 mei vond de opening plaats van dit eerste circulaire fietspad. Een bijzondere mijlpaal voor Zevenaar, omdat het fietspad gemaakt is van onder andere grasfalt en grasbeton. Maar dat is niet het enige dat dit fietspad interessant maakt. Vooral het proces, de samenwerking en de ‘Optimal Scan voor duurzame en circulaire wegen en paden’ (een voor dit circulaire fietspad ontwikkeld model) maken het fietspad speciaal: een primeur voor Nederland.

Vanuit een werkgroep van de Groene Allianties De Liemers is het idee ontstaan voor dit pilotproject. Groene Allianties de Liemers werkt samen met bedrijven, overheden en onderwijs- onderzoekinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de Liemers. Een aantal partners in de Groene Allianties hebben voor het fietspad de handen ineen geslagen en het project opgepakt. De samenwerkingspartners zijn KPM Civiel, NTP Groep, Rabobank Arnhem e.o. en gemeente Zevenaar.

Samen met Stichting Circulair Bouwen  hebben ze de plannen ontwikkeld, het proces doorlopen en het fietspad gerealiseerd.

Opening innovatief fietspad

Gedeputeerde Michiel Scheffer van provincie Gelderland en wethouder Carla Koers van gemeente Zevenaar namen de openingshandeling voor hun rekening. Na een druk op de knop startte een filmpje met de aanleg van het unieke fietspad waarbij het innovatieve ontwikkelingsproces werd toegelicht.

Unieke samenwerking en educatietraject

Diverse partijen hebben eraan bijgedragen door buiten de gebaande paden te gaan om dit fietspad mogelijk te maken. Ook het Liemers College speelde een mooie rol en heeft een cheque van vijfduizend euro mogen ontvangen. Dit geld is beschikbaar gesteld door de samenwerkingspartners en is bestemd voor een educatief vervolg rondom het fietspad.

Stimuleren door kennis delen

Om dit innovatieve fietspad te kunnen realiseren zijn vele nieuwe paden ingeslagen en er is onderweg veel geleerd van dit pionierproject. De opgedane kennis is afgelopen maandag gedeeld met alle deelnemers van het mini-symposium. Daarbij kwamen zowel praktijk als visie en missie vanuit diverse overheidslagen naar voren. Programmamanager Fiets Arlette van Gilst bij het Ministerie IenW was erbij en gaf ook aan blij te zijn met deze ontwikkelingen.

grasfas=lt fietspad opening

Links: Wethouder Carla Koers van gemeente Zevenaar ontving het Gelderse Circulaire Estafettestokje uit handen van gedeputeerde Michiel Scheffer van provincie Gelderland

Midden: Wethouder Carla Koers van gemeente Zevenaar en gedeputeerde Michiel Scheffer van provincie Gelderland bij bouwbord, tijdelijk geplaatst bij Liemers College locatie Heerenmäten, vanwege mini-symposium rondom het eerste circulaire fietspad in Nederland

Rechts: circulair fietspad bij Witte Kruis in Babberich

Foto’s: gemeente Zevenaar

Gelderse Circulaire Estafettestokje

Michiel Scheffer, gedeputeerde van provincie Gelderland en verantwoordelijk voor o.a. portefeuille economie, maakte van de gelegenheid gebruik het Gelderse Circulaire Estafettestokje te overhandigen aan wethouder Carla Koers, verantwoordelijk voor o.a. de portefeuilles  duurzaamheid, infra en mobiliteit. De Gelderse Circulaire Estafette is in het leven geroepen om in heel Gelderland rond te laten gaan en zo circulaire projecten in de spotlights te zetten. Naast gemeente Zevenaar hebben ook gemeente Overbetuwe en Bronkhorst het estafettestokje mogen ontvangen voor hun duurzame projecten.

Fietspad zonder naam

Het circulaire fietspad van grasfalt en grasbeton mist nog een onderdeel: de naam. Gemeente Zevenaar is benieuwd welke naam haar inwoners passend vinden bij dit voor Nederland unieke fietspad. Suggesties zijn welkom bij Erik Roumen, beleidsmedewerker duurzaamheid, via e-mailadres e.roumen@zevenaar.nl. De indiener van de ‘winnende’ naam wordt uitgenodigd om samen met wethouder Carla Koers de uiteindelijke naam te onthullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *