Congres: Tools en meetmodellen voor circulariteit

| 0

logo circulair weginfrastructuur

logo provincie Overijssel Tools en meetmodellen voor circulariteit is voor opdrachtgevers, overheden en bedrijven die nu écht met circulariteit aan de slag willen gaan. De toegang is gratis.

Ambities circulaire projecten

De urgentie is groot, de ambities zijn hoog en toch worden er nog weinig circulaire projecten in de bouw en gww gerealiseerd. Een belangrijke reden hiervoor is, dat veel opdrachtgevers, overheden en bedrijven geen eenduidig beeld hebben van wat circulair bouwen inhoudt, hoe ambities zijn te vertalen naar kwantitatieve en meetbare prestatie-eisen en hoe je gemaakte keuzes kunt verantwoorden. Dit is van groot belang voor opdrachtgevers bij de uitvraag en aanbesteding van projecten, maar een eenduidige bepaling van circulariteit is ook wenselijk voor bouwbedrijven die zich met circulaire producten en diensten willen onderscheiden. Platform CB’23 heeft een methodiek ontwikkeld die circulariteit meetbaar maakt en de uniformiteit van de meetresultaten borgt. Ook al is deze methodiek nog in ontwikkeling, u kunt er nú mee aan de slag. Wij vertellen hoe deze methodiek is ontstaan, de gemaakte keuzes en hoe dat zich verhoudt tot bestaande tools als LCA en MPG. We geven praktijkvoorbeelden en er is ruime gelegenheid voor dialoog en het bespreken van cases. Na afloop bent u wegwijs in de wereld van circulaire tools en meetmodellen! Met medewerking van Suzanne Dietz (NEN, Platform CB’23), Reinier de Nooij (Optimal Planet), David Anink (st. W/E adviseurs), Mantijn van Leeuwen (NIBE BV, Platform CB’23) en Maarten Barckhof en Ron van Wijk (Stichting Circulair Bouwen).

Programma Tools en meetmodellen circulariteit

Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, 25 november van 14 - 17 uur. Het complete programma met de sprekers vindt u op Circulair bouwen: https://bit.ly/2mQkrVk 

Programma overzicht

14.00 uur: Welkom door Jan Spoelstra, programmamanager Provincie Overijssel. 14.05 uur: Welkom, inleiding, kader. 14.15 uur: Platform CB’23, van methode naar tools. Werkwijze, resultaten en toekomstperspectief. 14.45 uur: Vertalingen naar de praktijk, overzicht van instrumenten, methodes en tools. 15.15 uur: Pauze 15.35 uur: Van methode naar praktisch instrument, wat kan er al wél in de B&U. 16.05 uur: Van methode naar praktisch instrument, wat kan er al wél in de GWW. 16.35 uur: Aan de slag! Paneldiscussie. 17.00 - 18.00 uur: netwerkborrel.
 

Meer informatie en aanmelden

info@circulairbouwen.org Adres Circulair bouwen: Kwakkenbergweg 168, 6571 GB Berg en Dal Telefoon: 06 41 27 40 56 (Maarten Barckhof) en 06 48 15 95 26‬ (Ron van Wijk). page1image2924653760 page1image2884472576  page1image2884472048 page1image2884532688  page1image2884533264  page1image2884533840partners in Hotspot Circulaire WeginFralogo's Hotspot Circulaire weginfra , Europese unie en Op Oost

Terug naar agenda