Slotbijeenkomst Growing a Green Future

| 0
Growing a Green Future-nieuws

INNOVATIEMARKT

Symbolische onthulling Biobased vakantiehuis

Dhr. H. Polman, Commissaris van de Koning, onthult de presentatie van het Biobased vakantiehuis op de innovatiemarkt, zoals dat ontwikkeld is in het project en gebouwd zal worden te Kamperland. Op de innovatiemarkt is veel aandacht voor actuele ontwikkelingen, zoals de winning van eiwit uit bietenblad door Cosun.

Opgave

Opgeven kan door een mail te sturen naar info@biobasedgarden.nl. Vermeld daarbij of u voor het middagdeel komt of ook aan een ochtenddeelsessie wilt meedoen.

Namens de samenwerkende partijen,

Cor van Oers, Delphy, projectleider

M 06 53 42 72 46

W www.biobasedgarden.nl

Het Interreg Vlaanderen- Nederland project Growing a Green Future wordt eind 2019 afgerond. Op deze bijeenkomst delen wij de resultaten van het project en kijken vooruit naar mooie vervolgstappen.

Natuurvezels spelen een belangrijke rol in de bio economy in ‘Growing a Green Future’ hebben de projectpartners verdere stappen kunnen zetten in de verwaarding en toepassingsmogelijkheden van natuurvezels.

In de ochtend zullen specifieke inspiratiesessies worden gehouden (met o.a. bouwen). In de middag is een breder programma over de toekomst van natuurvezels in de bio-based economy.

 Het project ‘Growing a Green Future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie: www.grensregio.eu