levende planten op een groene gevel

Stichting Agrodome

Stichting Agrodome bouwt aan onze toekomst. Door een verandering teweeg te brengen. We willen dat de bouw meer natuurlijke grondstoffen gaat gebruiken. Dat is goed voor het milieu en gezond om in te wonen. Ook zetten we ons in om bouwmaterialen beter te recyclen.


Op Wie wij zijn… leest u meer over de mensen achter deze visie en missie

Op Partner worden… leest u meer over ons netwerk en de versnelling naar een duurzamere bouwwereld

Kijk op Partners van Agrodome … voor de deelnemers.

Visie

Stichting Agrodome wil de milieu- en de klimaateffecten van de bouwproductie terugdringen.

Onder andere door de nu gebruikelijke milieubelastende bouwmaterialen te vervangen door natuurlijke en biobased materialen. Dit zijn materialen gemaakt van grondstoffen die opnieuw aangroeien en die ook op de langere termijn ruim beschikbaar zijn, zonder een beroep te hoeven doen op eindige grondstoffen.

Missie

Stichting Agrodome stelt zich ten doel, het huidige bouw(productie)proces om te vormen naar milieuvriendelijke, circulaire en duurzame processen.

Wij willen de markt bewust maken van alle bekende mogelijkheden en innovaties. Daarnaast willen wij de acceptatie op de bouwplaats bevorderen van producten die passen binnen deze visie door:

  • effectief inzetten van het eigen netwerk en dat van haar partners
  • het ontwikkelen van instrumenten voor een modern, economisch én ecologisch verantwoord opererende bouwindustrie
  • in te spelen op innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector

Stichting Agrodome is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) Financieel verslag 2020 (pdf)

 

 

Stichting Agrodome is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum dat verbindt. Voor een toekomstbestendige bouw.