“Kabinet pak regie op beleid biogrondstoffen”

geplaatst in: Nieuws | 0

Visie op grondstoffen beleid door 9 organisaties

Negen organisaties die actief zijn in de bio-economie hebben het kabinet gevraagd om snel in actie te komen en de regie te nemen op het gebied van een biogrondstoffenbeleid. 

De coalitie van organisaties

De coalitie bestaat uit de Federatie Bio-economie Nederland, het Platform Duurzame Biobrandstoffen, Bio Treat Center, Circular Biobased Delta, Stichting Agrodome, de Biogas Branche Organisatie, het Platform Bio-economie, het Rotterdam Biomass Commodity Network en TKI BBE. Zij stuurden deze week een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de ministers Eric Wiebes en Carola Schouten. Aanleiding is het recente SER-advies ‘Biomassa in Balans’.

hennep voor materialen in de bouw en de industrie

koolzaad bio-economy
koolzaad voor voedsel, materialen en biobrandstof

Duurzaamheid verankeren in beleid

De coalitie van organisaties vraagt het kabinet in deze brief ten eerste om stappen te nemen om duurzaamheid te verankeren in al het beleid en ook toe te passen op productie van voedsel en veevoer. Duurzame productie moet de normale werkwijze zijn en niet alleen iets extra’s voor productie van biogrondstoffen voor transport, chemie en opwekking van elektriciteit of warmte. Duurzaam wil zeggen dat het niet mag leiden tot achteruitgang van biodiversiteit, natuur, bodemkwaliteit of beschikbaarheid van voedsel.

Concrete maatregelen en langdurige zekerheid

Ook vraagt de coalitie het kabinet met concrete maatregelen te komen die bijdragen aan het ontwikkelen van markten voor (half)producten die worden gemaakt op basis van biogrondstoffen (biomassa). Het terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen gaat moeizaam, onder meer doordat de prijzen van biogrondstoffen vaak hoger zijn dan die van fossiele grondstoffen. Dat vormt een concurrentienadeel voor innovatieve bedrijven die bijvoorbeeld biobased kunststoffen maken. Er is ook nog veel technologie-ontwikkeling nodig om de kennis die er al is toe te passen. Ook daarbij kan de overheid helpen.

Tot slot vraagt de coalitie langjarige zekerheid. Als er geen duidelijkheid is over de toekomst van de bioeconomie en stimulerend beleid, komen investeringen niet van de grond. In Nederland is veel kennis en kunde aanwezig. Als we die willen benutten moet er ook zekerheid zijn voor investeerders.

De brief aan Van Veldhoven, Wiebes en Schouten is te lezen op de website van de Federatie Bio-economie Nederland.

Brief aan het kabinet

Bron van dit artikel Redactie Agro&Chemie/ Den Haag ( lees het artikel )

Jaap van de Linde (bestuur Stichting Agrodome) is een van de briefschrijvers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *