Nationale Database Biobased Producten

geplaatst in: In de kijker, Nieuws, Project | 0

Goed nieuws voor inkopers! Er komt een landelijke database waarin inkopers van grote en kleine organisaties het aanbod aan bio-based  producten kunnen vinden. In de database komen uiteenlopende facilitaire producten en bijvoorbeeld ook producten voor de bouw, infrastructuur en verpakkingen.

screenshots biobased inkopen
De nationale inkoopdatabase is volop in ontwikkeling. Inkopers van grote en kleine organisaties vinden hier straks het landelijke aanbod aan biobased producten.

Realisatie en financiering database

Uitgever Performis gaat deze database ontwikkelen samen met het Centre of Expertise Biobased Economy en stichting Circular Biobased Delta. Daarbij krijgen zij steun van ten minste vier provincies. Alle Nederlandse producenten van biobased materialen en producten worden uitgenodigd om hun aanbod in de database op te laten nemen.

Kwaliteitsborging door een redactieraad

Een onafhankelijke Redactieraad stelt de criteria en kenmerken samen waaraan het aanbod moet voldoen. Deze database gaat inkopers helpen om maatschappelijk verantwoord in te inkopen.

Inkoop door overheden

Landelijke, regionale en lokale overheden kopen samen meer in dan alle andere organisaties in Nederland bij elkaar. Vanuit de doelstellingen die het Rijk heeft ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen moet er al op korte termijn een grote verduurzaming komen in het aankoopbeleid van deze overheden. Toch blijkt in de praktijk dat het niet altijd even gemakkelijk is om doelen te stellen aan duurzaam of maatschappelijk verantwoord inkopen en deze vervolgens te verwezenlijken. Volgens de vier initiatief nemende provincies (Zeeland, Overijssel, Brabant en Noord-Holland) helpt een onafhankelijke database waarin het aanbod van erkend duurzame, bio-based producten met hun kenmerken te vinden is daarbij.

Actueel en betrouwbaar

In het verleden zijn er meer projecten en initiatieven geweest die eenzelfde overzicht nastreefden, alleen voldeden de resulterende databases om verschillende redenen niet. De nieuwe partners gaan van deze initiatieven te leren. Zo is nu gezocht naar een beheersorganisatie en verdienmodel om er voor te zorgen dat de database ook op termijn actueel en betrouwbaar blijft.

Om inkopers een waardevol instrument in handen te geven voor hun inkoopproces moet het materialen- en productenaanbod van voldoende kwantiteit en kwaliteit zijn. De kwaliteit wordt geborgd door het instellen van een onafhankelijke ‘Redactieraad’, waarin experts van Nederlandse hogescholen en de NEN zijn vertegenwoordigd samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie*. Zij zorgen ervoor dat de informatie die de bedrijven aanleveren duidelijk en herkenbaar is, en voldoet aan internationale definities en standaarden. De informatie bij de producten in de database wordt getoetst door de experts van de Redactieraad.

Biobased producten en materialen vergelijken

De nieuwe database geeft antwoord op veel vragen van inkopers. Wanneer is een product biobased? Waar is het dan van gemaakt? Welk aanbod is er in de specifieke inkoopcategorieën?  Hoeveel duurzamer zijn deze producten dan hun fossiele alternatieven? Hoe kan ik verschillende producten en materialen op duurzaamheidskenmerken met elkaar vergelijken?

Naast de daadwerkelijke database wordt een digitale omgeving ingericht waar inkopers achtergrondinformatie kunnen vinden over bijvoorbeeld ontwikkelingen in biobased toepassingen en het proces van duurzaam inkopen. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.

Tot de zomer van dit jaar werken de partijen aan de technische ontwikkeling van het medium en worden in samenspraak met inkopers en producenten functionaliteiten ingericht. Na de zomer vindt de lancering plaats.

De redactieraad voor inhoudelijke toetsing

Experts van Nederlandse hogescholen en de NEN zijn vertegenwoordigd samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie:

  • Douwe Frits Broens | Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBe) – voorzitter
  • Caroli Buitenhuis | Green Serendipity (Bioplastics & packaging )
  • Fred van der Burgh | Stichting Agrodome (Bio-based en circulair bouwen)
  • Rob van Haren | Hanze Hogeschool | Kenniscentrum Biobased Economy
  • Harmen Willemse | NEN (programmamanager NEderlandse Norm)
  • Jappe de Best | Avans en HZ (lector Biobased Resources & Energy)
  • Bas Koebrugge | CoEBBe

Geïnteresseerd geraakt door dit bericht en wil je aansluiten als producent of inkoper? Neem contact op met Bas Koebrugge van Centre of Expertise Biobased Economy via  

 b.koebrugge@avans.nlof 088-5255754.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *