natureplus claims uitleg Nederlands: bescherming klimaat - gezonde inrichting - duurzaamheid

Natureplus is zowel een netwerkorganisatie als een label. Met natureplus zet Agrodome ecologische bouwmaterialen ook in Nederland op de kaart. Neem contact op met Agrodome voor de mogelijkheden.

Meer weten over het natureplus label?

De natureplus netwerk- en belangenorganisatie

“De natureplus organisatie zet zich in voor de transformatie van de bouwsector naar klimaatbeschermend, hulpbronnenbesparend en gezond bouwen en leven. Diit is alleen mogelijk met duurzame bouwmaterialen en bouwmethoden.” ​

Natureplus is een internationale organisatie voor duurzaam bouwen en leven

  • → Een milieu-organisatie zonder winstoogmerk.
  • → Op leden gebaseerd netwerk.
  • → Een missiegedreven inzet.

natureplus netwerk organisatie met logo's van partners en leden

Netwerk

netwerk van de natureplus organisatie

Natureplus, werkt samen met fabrikanten van bouwmaterialen (industrie), gespecialiseerde dealers, planners, architecten en fabrikanten, organisaties en instellingen op het gebied van milieu- en consumentenbescherming. Het werkgebied van Natureplus omvat heel Europa. In enkele landen zijn vaste vertegenwoordigers Duitsland, Oostenrijk, Zwiserland, Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

Belangenorganisatie

natureplus logo - natural sustainable building

Natureplus is gestart in 2001 met als doel duurzaam bouwen en wonen te bevorderen. Met goede wetenschappelijk onderbouwde informatie. Hiervoor vertegenwoordigt Natureplus de belangen van leveranciers van bouwmaterialen, handel, bouwplanning en bouwprofessionals die werken met groene bouwproducten. En ook de belangen van milieuorganisaties, consumenten en de werkers.


Natureplus® is het Europees eco-label voor duurzame én gezonde bouwproducten

Bijzonder aan het natureplus®  label is dat er een onafhankelijke toetsing plaatsvindt van de gezondheidsaspecten van de producten. Daarnaast kijkt het label naar de effecten op klimaat, uitputting van grondstof, milieu en sociale omstandigheden. Hiermee is het natureplus® label het meest complete, internationale keurmerk voor de duurzame bouw. Stichting Agrodome is vertegenwoordiger van Natureplus in Nederland.

Producten met een natureplus® label

Het natureplus®-kwaliteitslabel is tot nu toe toegekend aan meer dan 600 bouwproducten in Europa en wordt in heel Europa erkend door bouwprofessionals, consumenten, milieuorganisaties, overheidsorganisaties. Ook internationale gebouwbeoordelingssystemen, zoals BREEAM en HQE erkennen Natureplus De verificatietesten om te voldoen aan de eisen van natureplus worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en expertsvolgens erkende internationale normen. Dit maakt het natureplus®-keurmerk voor bouwproducten het enige Europese milieukeurmerk op basis van strikte wetenschappelijke criteria.

Natureplus is gebaseerd op drie pijlers: klimaat bescherming, gezond wonen & werken en ecologische duurzaamheid.

Meer informatie: www.natureplus.org
Uitgebreide informatie is in het Duits én in het Engels beschikbaar. 

De basiscriteria van natureplus in een notendop

  • Het aandeel nagroeibare (of bio-based) en/of minerale grondstoffen moet minstens 85 % van de materiaalinhoud bedragen.
  • De gebruikte grondstoffen moeten in voldoende mate op aarde aanwezig zijn (dus niet op korte termijn uitputbaar).
  • Er is een verbod op milieu- en gezondheidsbelastende stoffen (zowel de basisgrondstof, toeslagstof of hulpstof).
  • De emissies bij productie en gebruik moeten gering zijn.
  • Bij de aanmaak van het materiaal moet het energieverbruik beperkt zijn.
  • De verpakking moet ecologisch geoptimaliseerd zijn.
  • De verwerkingsvoorschriften moeten duidelijk zijn.

Al deze criteria vind je in detail uitgeschreven én toegepast op verscheidene categorieën van bouwmaterialen op de website van natureplus: www.natureplus.org.

Het natureplus® label voldoet aan de eisen van ISO 14024.

Database

schema totstandkoming keurmerk database natureplus

De natureplus-database biedt consumenten en bouwprofessionals een overzicht van veilige, milieuvriendelijke en onschadelijke producten. Daarnaast geeft de database belangrijke informatie over producten en de verkrijgbaarheid van producten die volgens Natureplus zijn gecertificeerd.

Natureplus zegel voor goedgekeurde producten

Database met producten: 
www.natureplus-database.org

Keurmerk

natureplus keurmerk

Om consumenten en bouwprofessionals in Europa te helpen bij het kiezen van producten in de bouwsector, heeft Natureplus het milieukeurmerk met dezelfde naam ontwikkeld. Het label garandeert de naleving van hoge kwaliteitsnormen op alle gebieden die relevant zijn voor duurzaamheid én gezondheid. Het natureplus®-kwaliteitslabel is tot nu toe toegekend aan meer dan 600 bouwproducten in Europa en wordt in heel Europa erkend door bouwprofessionals, consumenten, milieuorganisaties, overheidsorganisaties en beoordelingssystemen voor gebouwen.

De uitvoering van het onderzoek en de toekenning van het label wordt uitgevoerd door het onafhankelijke Natureplus Institute.

Lijst met zeven test laboratoria:
natureplus-institute.eu 

Neem contact op met Stichting Agrodome voor meer informatie over een Nederlandse  deelname of voor een Natureplus® label voor uw product.

Contact Stichting Agrodome