“Niets staat bouwen met hout in de weg”

geplaatst in: Artikel | 0

Artikel over houtbouw ‘IN DE HOUTGREEP’.

in de houtgreep - Ineke Lemmen

Dat houtbouw maar moeilijk van de grond zou komen, wordt vaak aan stroperige en lobbygevoelige politiek toegeschreven. Nee, zegt door de wolgeverfde biobased bouwadviseur Ineke Lemmen. Den Haag gaat best goed met hout. We moeten nu zelf doorpakken.

Ineke, ‘Niets staat bouwen met hout in de weg’. Dat klinkt als een oproep.

“Dat is het in feite ook. Die oproep is: ga aan de slag met nieuwbouw-en renovatie-opgaven bij publieke- en private opdrachten, waarbij bouwen met hout nadrukkelijk in de uitvragen is gesteld. Want op dit moment is slechts 2% houtbouw, wat mij betreft kan en moet dat zo snel mogelijk naar 20%. En gelukkig zien we al positieve bewegingen hier en daar. Zo wil de sociale woningbouw- en middenhuur-sector steeds meer fossielvrij bouwen, omdat bouwen met hout ook bijdraagt aan diverse beleidsagenda’s.

Het is te veel beleid om op te noemen, maar ze bieden allemaal volop kansen om met hout te bouwen. Zoals de agenda natuurinclusief bouwen, het Klimaatakkoord, het Programma Samen bouwen aan een Mooi Nederland, het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030, en nog veel meer.

Op mondiaal niveau draagt houtbouw bij aan de Sustainable Development Goals (SDG), en op Europees niveau is de EU-Green Deal interessant.”

Toch hoor je ook wel de vraag of de Wet- en regelgeving het bouwen met hout niet in de weg zit.

“Nee hoor. Deze vraag hoeft niet gesteld te worden. Bouwen met hout binnen de huidige wet- en regelgeving is goed mogelijk.”

Dat klinkt stellig. Is het dan niet zo dat – bijvoorbeeld – de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) voor hout nu nog nadelig uitpakt, omdat de circulaire eigenschappen nog onvoldoende worden gewaardeerd?

“De MPG pakt op dit moment gunstig uit voor hout, het heeft voor hout een goede score. De MPG is nu 0,8 en gaat straks naar 0,5, misschien wel 0,4. Dit is straks een politiek besluit. Dus voor hout pakt het goed uit. Ook heeft de EU o.a. in de Construction Production Regulation (CPR) bepaald dat opgeslagen koolstof in materialen gaat meetellen voor een duurzame score. Dit is politiek afgesproken en wordt nu vertaald in regelgeving, en vervolgens in rekenmethodieken.

Bouwen met biobased materialen (en dus ook hout) moet ook gewoon goed in de berekeningen gewaardeerd worden. Denk daarbij aan de Life Cycle Analyses (LCA’s), die voor steeds meer houtproducten worden berekend en vervolgens met productkaarten in de Nationale Milieudatabase worden opgenomen. Die berekeningen moeten vervolgens ook transparanter. Standaardisatie en harmonisatie van de milieuberekeningen moet de norm worden en ook voor de niet-specialist uit te rekenen, te begrijpen en te controleren.”

We moeten onze blik en inspanningen dus minder richten op de politiek, en meer op de markt?

“Ja, en daar vragen de cijfers ook om: dat we in Nederland bij slechts 2% van de projecten houtbouw toepassen en 0,2% biobased (bron: EIB 2022) zet ons op een flinke achterstand t.o.v. andere landen om ons heen. Dat biedt een enorm groeipotentieel voor bouwers die met hout en biobased materialen bouwen.

En ik verwacht dat de vraag naar houtbouw de komende tijd alleen maar zal toenemen, want werken en wonen in een houten gebouw of woning is comfortabel en gezond. Het past letterlijk en figuurlijk als een warme jas. Hoe meer van deze gebouwen, des te grotere groep er wel eens binnenloopt en het ook zal overwegen. Dat heeft dan weer een positief prijseffect. En met het toepassen van integraal bouwen, modulair en industrieel, kunnen we de kosten nog zeker met 30% omlaag brengen. En mag de koper daar alsjeblieft dan een graantje van meepikken?”

Is die warme jas op warme dagen niet te warm?

“Nee, hout laat de warmte weliswaar snel ‘binnenkomen’, maar dat kan je weer neutraliseren door biobased isolatiemateriaal in te zetten. Het Nationaal Isolatie Programma maakt het mogelijk om te kiezen voor houtvezelisolatie. Maar degelijk duurzaam bouwen is veel meer dan een optelsom van zonnepanelen en hout. Net als bij conventioneel bouwen is dat een zaak van een goed bouwontwerp. Dus architectendoelgroep: wees je hiervan bewust en zorg dat je je kennis over gebruik van biobased materialen op orde hebt.

Een overzicht van biobased bouwmaterialen en goede projectvoorbeelden, is te vinden bij het kenniscentrum voor biobased en circulair bouwen van Stichting Agrodome. Zij hebben projecten en producten zichtbaar gemaakt op de kennisbank biobased en circulair bouwen. Een inspirerend voorbeeld is het Green Transformable Building in Heerlen. Een demontabel gebouw op de Woonboulevard, dat op maat wordt gemaakt op basis van de behoeften van de gebruikers.”

Green Transformable Building in Heerlen

Hoe zorgen we er voor dat de bos-en houtsector de boot niet mist in Europa?

 • De Green Deal is een feit en Nederland mag zich uitgedaagd voelen bij de creatiefste bouwers in EU te (gaan)behoren.
 • De Construction Products Regulation EU 305 2011 (CPR)* is op EU-niveau in voorbereiding.
 • Nieuwe normen voor EnergiePrestatieGebouw (EPG) en MilieuPrestatieGebouw (MPG) zijn in voorbereiding.
 • C02- reductie blijft belangrijk, maar ook de uitstoot van andere broeikasgassen.
 • Namens het Ministerie van BZK onderhandelt de bouwgezant bij de EU.
 • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal binnen de EU voor constructiematerialen.
* Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal binnen de EU voor constructiematerialen.

Is de keten klaar voor opschaling, denk je?

“Ik roep de Nederlandse bouwers en ketenpartijen op zich in te spannen voor innovaties en vernieuwende bouwconcepten, betaalbaar te bouwen en daarvoor beter en slimmer te gaan samenwerken. De samenwerking wordt beloond met diverse subsidies van overheden en een fiscaal instrumentarium, zoals de MIA Vamil regeling of de WBSO subsidie (www.rvo.nl). De handelsmerken zoals finti, accoya of frake noir laten zien dat innovatieve technieken de houten producten toekomstbestendig maken. “

Is het bouwbesluit klaar voor houtbouw?

Het Bouwbesluit spreekt zich niet uit over materiaalgebruik, dus ook niet over het gebruik van hout. Inmiddels zijn we wel bekend met de voordelen van hout:

 • opvang en opslag broeikasgas CO2
 • een lage CO2 uitstoot, en andere broeikasgassen
 • hergroeibaar
 • herbruikbaar, dus circulair
 • lage milieu-impact, dus een goede score in de Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
 • licht in het gebruik
 • hout heeft als enige grondstof goede criteria om duurzaam bosbeheer te controleren (FSC/PEFC)
 • levert bijdrage aan circulair bouwen met ambitie 50% in 2030 en 100% in 2050
 • Hergebruik van hout draagt bij aan de doelen voor een circulaire economie en de SDG’s.

Optimus woning in Mierlo

Kortom: niets staat het bouwen met hout in de weg. Het opschalen is in volle gang en daar zijn al voldoende inspirerende voorbeelden van:

 • Sociale huurwoningen (De Klamp in Heerhugowaard met 59 appartementen van hout door architectenbureau Finch Buildings in opdracht van wooncorporatie Woonwaard. Gebouwd door De Groot Vroomshoop. En de 16 houten Optimus systeembouwwoningen van corporatie’s Compaen in Helmond en Thuis in Eindhoven, ontworpen door NBArchitecten uit Best en gemaakt door Frank van Roij in Goirle. Functie: wonen
 • Hoofdkantoor HAVEP Workwear in Goirle door Paul de Ruiter Architecten: een gebouw dat zit als een jas, mede door toepassing van isovlas. Gebouwd door Frank van Roij. Functie: bedrijf
 • Langeveld gebouw van de Erasmus universiteit met een BREEAM Outstanding certificaat. een thuis voor vele studenten door architectenbureau Paul de Ruiter en bouwer BAM. Functie: onderwijs
 • Kantoorgebouw Alliander in Amsterdam door architectenbureau de Zwarte Hond en bouwer Dura Vermeer. Functie: utiliteit
 • Green Transformable Building in Heerlen. Ontworpen door architect Elma Durmisevic en gebouwd door De Groot Vroomshoop. Functie: kenniscentrum circulair bouwen en hergebruik bouwmaterialen. “

Ineke Lemmen – programmamaker, regisseur, bestuurder en adviseur (Biobased bouwen en Agrifood)

Dit artikel van Bouwadviseur Ineke Lemmen is in oorsprong te vinden op de site ‘dehoutenwaarheid.nl’ …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *