Nieuwsbrief 5: Growing a Green Future

geplaatst in: Nieuws | 0

Natural Fibertastic

Op 18 april aanstaande vindt in Bergen op Zoom hét evenement plaats op het gebied van natuurlijke vezels. Ook ‘Growing a green future’ is hier aanwezig.  Binnen ‘Growing a green future’ zijn ook vezel toepassingen erg belangrijk.

Het event heeft een internationaal karakter, omdat veel Europese partijen de Deltaregio weten te vinden voor onderzoek en prototype-ontwikkeling. Tijdens NFT2019 ligt de nadruk op technologische vooruitgang en de terugkoppeling van gerealiseerde show-/businesscases. Ook staan we stil bij cross-overs met lopende initiatieven en hoe we elkaar kunnen versterken bij opschaling, marketing en design aspecten.

’s Ochtends is er een biobased bus-safari langs biobased infra projecten en initiatieven in de regio, parallel vinden er 3 sessies plaats; Tiny house, Biobased isolatie materialen in transitie en het matchmaking event van Grenzeloos biobased onderwijs. Het event is toepassingsgericht met een plenair middag programma, deze wordt geopend door de burgemeester van Bergen op Zoom, Dr. Frank Petter. De key-note speaker licht de CO2 reductie door biobased ontwikkelingen toe, er is een vezel college, (grote) bedrijven en start-ups nemen het podium om hun ambities, uitdagingen en ontwikkelingen te delen. Gedurende de dag is er een uitgebreide innovatie markt, oproepen en vragen kunnen aan het grote publiek geveild worden, er is ruimte voor networking en niet te vergeten de NFT2019 award!

Meer informatie kunt u vinden op: www.natuurvezelapplicatiecentrum.eu


Vlas en hennep in vezelversterkte kunststoffen

In tijden waarin meer gezocht wordt naar natuurlijke materialen kunnen vlas en hennep een belangrijke rol spelen. Zowel vlas- als hennepvezels kunnen namelijk gebruikt worden als grondstoffen voor een groenere industrie. Op een inspiratiesessie werd met een groep van ruim 40 geïnteresseerden gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en knelpunten van beide gewassen voor het gebruik in nieuwe toepassingen. Vezelversterkte kunststoffen op basis van hennep en vlas hebben zeker potentieel, maar de bedrijven moeten nog overtuigd worden. Er moet voldoende toelevering zijn en natuurlijke vezels vragen een uitdaging, doordat ze niet homogeen zijn. Begin dit jaar, in februari organiseerde de partner Inagro in samenwerking met Centexbel een inspiratiesessie over dit thema.  Landbouwers, vlasverwerkers, mogelijke afnemers en onderzoekers waren aanwezig. Dat toont aan dat er heel wat interesse en belangstelling bestaat voor dit thema.

Frederik Desplentere, professor aan de KULeuven Campus Brugge, gaf ons een overzicht van het onderzoek naar vezelversterkte kunststoffen. Natuurlijke vezels, zoals vlas en hennep, kunnen in dergelijke composietmaterialen gebruikt worden als alternatief voor bijvoorbeeld glasvezels. De voordelen van natuurlijke vezels zijn onder andere hun lage dichtheid, hun biodegradeerbaarheid en hun CO2-neutraliteit. Als natuurlijke vezels gebruikt worden in composieten moet er rekening gehouden worden met mogelijke variatie op de mechanische eigenschappen, veroorzaakt door wisselende groeiomstandigheden.

Biobased brug in Nederland
Een voorbeeld uit de praktijk is een voetgangersbrug op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), die volledig bestaat uit biocomposiet. Rijk Blok, onderzoeker van TU/e inspireerde ons. Hij vertelde over het ontwerp, de constructie en de ervaringen die de universiteit opdeed in het bouwproces. De kern van de brug werd gemaakt uit PLA. Rondom de PLA werd een dunne composietlaag (10 mm en 20 mm) aangebracht, opgebouwd uit vlas- en hennepvezels. Met behulp van 28 sensoren wordt de doorbuiging van de brug gemeten.Biocomposieten Brug

Eén van de uitdagingen die Frederik Desplentere aanhaalde is de variatie op mechanische eigenschappen bij natuurlijke vezels. Dat wordt in het Interreg-project Biocompal verder onderzocht. Frederik Goethals van Centexbel presenteerde de eerste resultaten uit dat onderzoek. Daaruit blijkt dat er wel degelijk een verschil in sterkte en stijfheid wordt vastgesteld tussen de rassen. Maar tot op heden werden enkel rassen van één teeltseizoen geanalyseerd. Analyses van stalen uit andere teeltseizoenen zullen moeten aantonen of die verschillen tussen de rassen ook over de jaren heen optreden. Daarnaast werd ook vastgesteld dat vroeg slijten of korter roten niet zorgt voor sterkere vlasvezels.


Vlas en hennep

Een belangrijk verschil tussen vlas en hennep is de lengte van de plant. Hennep kan tot 4 m hoog worden, de lengte van vlas is ongeveer 1 m.
Dat verschil in lengte maakt dat de oogst en ook latere verwerking op een andere manier verlopen. Dat hennep niet met de klassieke vlasmachines geoogst en verwerkt kan worden is één van de bottlenecks om de teelt in Vlaanderen voldoende ingang te doen vinden. Maar er zijn momenteel initiatieven om tot een oplossing te komen.



Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *