Nieuwsbrief 6 ‘Growing a GreenFuture’

geplaatst in: Nieuws | 0

Er gebeurt veel binnen het project Growing a green future. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd en intussen staan op vijf locaties de gewassen er mooi op.


Natuurlijke pesticiden

De vraag naar natuurlijke pesticiden wordt steeds groter. Niet enkel ter bescherming van het milieu, maar ook om de gezondheid van de gebruiker te waarborgen. In werkpakket 5 van het Interreg project Growing a Green Future wordt bestudeerd of plantenextracten van lokaal geteelde gewassen ingezet kunnen worden als antimicrobieel agens. Hierbij speelt duurzaamheid de hoofdrol.

Na een uitgebreide literatuurstudie werd een arsenaal van mogelijk interessante planten geselecteerd. Deze lijst wordt voortdurend aangevuld met nieuwe kandidaten. Zowel de solventkeuze als extractiemethode werd afgelopen periode geoptimaliseerd. Dit alles resulteerde in de keuze voor Accelerated Solvent Extraction (ASE) met ethanol-water (70-30). GC-MS analyse met terugkoppeling naar publicaties uit wetenschappelijke literatuur helderde op welke aanwezige componenten effectief een pesticide werking bezitten. Tot op heden werden de extracten enkel getest op humane bacteriân (E. coli, K. pneumoniae, S. epidermis en S. aureus). Hierbij kenden de extracten van boerenwormkruid, akkerdistel, akkermelkdistel, kafferkoren sorghum, paardenbloem, tijm en komijn het sterkst inhiberend effect.ˇ

In toekomstig onderzoek zullen de extracten getest worden op plantpathogene fungi.


Terugblik ‘onderwijsbijeenkomst’

Op 11 juni organiseerde we vanuit het project weer een ‘onderwijsdag’. Dit gebeurde met de partners Rusthoeve, Delphy en Karel de Grote Hogeschool. ˇMaar ook waren er pitches van studenten van Scalda, Has Den Bosch en Avans Hogeschool. ˇNaast biobased kwamen ook andere actuele thema?s aan de orde zoals digitalisering en robotisering. ˇDe studenten van Karel de Grote presenteerde resultaten van hun onderzoek naar innovatieve extractie van suiker uit suikerbiet, ˇover bepaling van het sterolgehalte in plantaardige oliân en over de zoektocht naar natuurlijke biociden. Avans studenten presenteerden twee onderzoeken naar natuurlijke biociden. ˇHet gaf een zeer levendige discussie met interessante interacties.

ˇhttps://gallery.mailchimp.com/73b25f085cdff1e4d1cd00ae4/images/8b986939-33a1-41ea-ab10-3f8830f17fe9.jpgˇ


Alternatieve granen

Bij Inagro teelt men enkele alternatieve granen. Eenkoorn en emmertarwe zijn beide oergranen en worden dus beschouwd als voorlopers van de graangewassen die we nu kennen. De oorsprong van beide graangewassen bevindt zich in het Midden-Oosten.

Eenkoorn en emmertarwe worden vandaag nog weinig geteeld in Europa. Toch is er opnieuw interesse en wordt er geâxperimenteerd met de verwerking van de granen in brood en bier. Ook in Vlaanderen wordt er heel wat onderzoek verricht. Getuige zijn de projecten Altergrain, Alterbake en Alterbrew van HoGent en UGent. In het project Altergrain werden teelteigenschappen van enkele oer- en pseudogranen reeds gedefinieerd en momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden ervan zijn in innovatieve broodtoepassingen (Alterbake).

https://gallery.mailchimp.com/73b25f085cdff1e4d1cd00ae4/images/1331a387-d6c4-4f3d-95b2-3d43f133cc56.jpg

 


Inspiratiesessie  ‘Het potentieel van alternatieve en pseudogranen in Vlaanderen en Nederland’

Geïnteresseerd in alternatieve granen en pseudogranen? Op 4 juli organiseren we tussen 13u en 16u een inspiratiesessie over het potentieel van deze granen in Vlaanderen en Nederland. We richten ons specifiek op telers, molenaars, bakkers en brouwers. De sessie wordt gekoppeld aan een proefveldbezoek op Proefhoeve Bottelare in Merelbeke.


Nog meer goed nieuws!

 

Save the date: Op 18 juni workshop Grassification in Maldegem: regionale raffinage!

Elk jaar opnieuw vraagt het goed beheer van bermen heel wat inspanning van een landbeheerder. Het bermmaaisel is een groenafval waar buiten composteren momenteel weinig mee gebeurt.ˇ

Binnen het ˇGrassificationˇ project zoeken we naar toepassingen om het bermmaaisel op te waarderen tot grondstof. Om als grondstof te kunnen dienen, is het belangrijk dat heel de logistieke maaiketen in functie van de levering van biogebaseerde grondstof wordt geoptimaliseerd.ˇ

Om onze kennis te delen en ons project voor te stellen houden we geregeld workshops. Een eerste workshop zal plaats vinden opˇdinsdag 18 juni in Maldegem. Wat kan je van de workshop verwachten?

  • Een demonstratie ter plaatse van raffinage van vers bermmaaisel tot een vezelfractie en een vloeibare fractie.
  • Uitleg rond hoe aanpassingen in de manier van maaien het bermmaaisel meer geschikt kan maken als grondstof.
  • Welkeˇtoepassingenˇkunnen in de toekomst uit bermmaaisel gemaakt worden.ˇ

Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, hetˇgrensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiâle steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *