Nieuwsbrief september 2021

geplaatst in: In de kijker, Nieuws | 0

logo Stichting Agrodome


Inhoud

  • Nieuwe  bestuurssamenstelling.
  • Kennisbank, producten of projecten aanleveren.
  • Natureplus internationale kennisontwikkeling en overdracht.
  • Partners gezocht! .
  • Federatie Bio-economie Nederland; Het moet sneller!.

Nieuwe  bestuurssamenstelling

Sinds begin 2021 heeft de stichting Agrodome een nieuw bestuur.
Wij hebben afscheid genomen van Han van Drunen en Jan te Hennepe. Fred van der Burgh heeft zijn voorzittersfunctie over gedragen aan Hans van der Torren. We hebben een nieuwe penningmeester Bert van der Ent. Verder is ons bestuur aangevuld met Jaap van de Linde. Sissy Verspeek is nog de secretaris van de stichting en Fred heeft nu een algemene bestuursfunctie.

Op de foto van links naar rechts: Fred van der Burgh, Sissy Verspeek, Hans van der Torren, Bert van der Ent, Jaap van de Linde. 

  • Hans van der Torren, Technische kennis inbrengen voor een betere, duurzamere bouwwereld.
  • Bert van der Ent, Verbinden tussen bio-based oplossingen en wonen
  • Jaap van de Linde, Organiseren van samenwerking en het realiseren van synergiënBij Wie wij zijnop de website van Stichting Agrodome leest u meer over de bestuursleden. Kennisbank, producten of projecten aanleveren

screenshot van de kennisbank biobased en circulair bouwen
Kennisbank Biobased bouwen

De kennisbank Biobased bouwen heeft een transformatie doorgemaakt. Naast bio-based materialen en projecten is het nu ook een podium voor ecologische, bijzondere circulaire producten en projecten. En er is een derde topic bijgekomen, het Paviljoen. Dit is gekoppeld aan het expo paviljoen ‘de Exploded View’  Komend jaar wordt deze uitgebreid in lijn met de verder ontwikkeling van een expo georganiseerd door de Embassy circular & biobased building met curator Lucas de Man van Biobased Creations. Hiermee wordt de kennisbank steeds meer een bron van inspiratie voor studenten, ontwerpers, architecten en bouwpartijen.

Via de contactpagina op de biobasedbouwen.nl kunnen bedrijven, ontwikkelaars en architecten zich aanmelden voor een pagina op de kennisbank.


logo naturepluswaar natureplus voor staat of gaat

 

Natureplus Europe: internationale kennisontwikkeling en overdracht

Natureplus vertegenwoordiger

Sinds half 2020 is Stichting Agrodome lid van Natureplus, de internationale vereniging op het gebied van natuurlijk en ecologisch bouwen in Europa. Natureplus heeft in verschillende landen een vertegenwoordiger, Agrodome is dat in Nederland. Verder zijn er op dit moment vaste vertegenwoordigers in Duitsland, Oostenrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Luxemburg en Italië. Door ons aan te sluiten bij Natureplus hebben wij toegang tot een breed internationaal netwerk waardoor de transitie naar een toekomstbestendige bouw kan worden bereikt.

banner van 12 tot 22 oktober natureplus

Natureplus Europe weekIn 2021 zal van 12 oktober tot 22 oktober de Natureplus Europe week worden gehouden met als thema “Carbon capture for free!”. 

Voor partners van stichting Agrodome zijn er kortingen op deelname aan de buitenlandse webinars
Op onze website is meer informatie te vinden over natureplus 


button Partners

Partners gezocht!

Om biobased en circulair bouwen beter zichtbaar te maken in de bouwkolom zijn wij op zoek naar partners! Wij zoeken partijen die biobased producten leveren of (circulaire)projecten hebben gerealiseerd. Het is ons doel om met deze partners de bouwwereld langzaam(of snel) om te vormen naar een duurzame bouw zonder aanslag op fossiele grondstoffen en bij te dragen aan de vermindering van Stikstof en C02 uitstoot. Partners krijgen de gelegenheid om hun projecten of producten zichtbaar te maken op biobasedbouwen.nl.

Naast samenwerkingspartners in projecten nodigen wij bedrijven en particulieren ook graag uit om partner te worden. Door partnerinbreng kunnen wij ons werk beter doen. Hiermee kan  de versnelling van de transitie naar een duurzamere bouwwereld sneller plaatsvinden. Meld je aan als partner van Stichting Agrodome

 

logo biobased gardens

Nieuwe partners

Biobased Innovations Garden
De BioBased Innovations Garden is internationaal erkend als de kraamkamer van de Biobased Delta voor innovatie in de teelt en toepassing van nieuwe groene grondstoffen in de verwerkende industrie.  De Rusthoeve is dus de plek waar de (agrarische) ondernemer(s), kennisinstellingen en de vraag vanuit het bedrijfsleven (bouw en chemie) elkaar ontmoeten en innovaties ontstaan. Hiertoe hebben kennisinstellingen en bedrijven nauwe banden met en nevenvestigingen op de Rusthoeve.

Triodos bank
Triodos Bank, een van de meest duurzame banken ter wereld. De missie van Triodos bank is om het geld van haar klanten te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.  Al ruim 700.000 klanten zijn onderdeel van deze positieve beweging. Triodos Bank is ervan overtuigd dat geld veranderkracht heeft.

Een overzicht van alle partners van Stichting Agrodome


ogo Federatie Bio-economie Nederland

Federatie Bio-economie Nederland; Het moet sneller!

Net als Agrodome zet de Federatie Bio-economie Nederland zich in om de transitie naar het gebruik van bio-grondstoffen te versnellen. Agrodome richt zich daarbij op de bouwsector, de Federatie richt zich op de hele Nederlandse economie. De Federatie Bio-economie Nederland is met name een gesprekspartner voor de overheid. Meest recente initiatief is een studie in samenwerking met het Ministerie van LNV naar de succesfactoren bij het realiseren van biobased initiatieven, ook in de bouw. De studie is deze maand gestart. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

De grote vraag is natuurlijk hoe het sneller en hoe het beter kan.

De Federatie bepleit de volgende noodzakelijke stappen. Een betere en strakkere centrale coördinatie op landelijk niveau o.a. ten behoeve van de vijf ministeries die zich nu bezig houden met het landelijk duurzaamheidsbeleid. Consistent, centraal gecoördineerd, lange termijn beleid is een must. Dat kan dus beter in Den Haag.

De Federatie is ook van mening dat een wettelijke regeling die het gebruik van bio-grondstoffen in alle sectoren verplicht stelt, net zoals de bijmengregeling voor sommige brandstoffen, de transitie een stuk verder zou helpen. Een derde punt is adequaat beprijzen van milieubelastend uitstoot. Alleen dan kunnen bio-grondstoffen goed concurreren met fossiele grondstoffen. Gelukkig biedt de Green Deal die de Europese Commissie afgelopen voorjaar heeft gelanceerd daarvoor een uitstekend basis (Emissions Trading System).

Daarnaast zet de Federatie zich onverminderd in voor ketenbenadering. Nauwere samenwerking, betere afstemming, leren van elkaars ervaringen, gebruik van elkaars expertise, elkaars energie, elkaars reststromen. Daar ligt onverminderd potentieel voor vooruitgang. Dat geldt in het bijzonder voor de bouw. Niet alleen voor de een succesvolle transitie maar ook voor de rentabiliteit van de sector op termijn. De Federatie en Agrodome blijven, met andere, zoeken naar de juiste formule om een dergelijke samenwerking te versterken.


Agenda

Eerste aankomende activiteit van Stichting Agrodome

Greenworks, 21 september, in de middag, locatie Apeldoorn

Overige activiteiten van Stichting Agrodome


Wilt u onze nieuwsbrieven via e-mail ontvangen?

Schrijf je in voor de Stichting Agrodome Nieuwsbrief

* indicates required

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *