Organiseren van samenwerking en het realiseren van synergiën

In veel discussies over de energietransitie gaat het over de vraag hoe deze vorm moet krijgen. Geen gebrek aan ideeën, producten en methodieken. Maar het succes hangt niet alleen af van ideeën maar vooral ook van de mate waarin we in staat zijn die snel tot uitvoering te brengen.

Stichting Agrodome spant zich in om daar een concrete bijdrage aan te leveren door middel van het beschikbaar stellen van expertise en door samenwerking en kennisdeling. Het uiteindelijke doel is het realiseren van uitvoerbare business cases die bijdragen aan een circulaire economie in de bouw, waarbij expliciet gebruik wordt gemaakt van bio-based producten.

Na mijn studie planologie en economische geografie aan de UvA, werkte ik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van landbouw- en visserijbeleid, daarna zo’n vijftien jaar voor het internationaal agrarische bedrijfsleven en vervolgens ruim vijftien jaar voor Air France KLM zowel in Amstelveen als in Parijs. De focus lag daarbij steeds op het organiseren van samenwerking en het realiseren van synergiën en in toenemende mate op het realiseren van duurzaamheid. De laatste paar jaar werk ik als consultant, incidenteel voor projecten van de Gemeente Amsterdam en ten behoeve van het tot stand brengen van een bio-based economie vanuit verschillende organisaties.