Biobased oplossingen zichtbaar maken voor alle spelers in de bouwketen

Ik hou van de natuur, van materialen én van techniek. Tijdens mijn opleiding bouwkunde ben ik deze drie passies gaan combineren. In de afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het bouwen met natuurlijke en biobased materialen in Nederland en andere Europese landen. Ik geef regelmatig lezingen over het gebruik van natuurlijke materialen zoals stro en hennep, op (inter-)nationale congressen, scholen en beroepstrainingen.

Via Agrodome Advies en Ontwikkeling ben ik actief om de bouwkolom los te koppelen van de fossiele grondstoffen door de vele biobased oplossingen zichtbaar te maken voor alle spelers in de bouwketen. Dit doen wij op landelijk en op Europees niveau. Hierbij werken wij samen met MKB bedrijven, onderwijs, onderzoek en de overheid.

Bij Stichting Agrodome gaat om kennis delen en samenwerken, een platform zijn en mogelijkheden zichtbaar maken. Het bouwen met biobased en ecologische materialen op beleidsniveau in te voeren en de toepassing van dergelijke materialen op te schalen.

Eigenaar van adviesbureau: Natuurlijk Thuis. De basis voor Natuurlijk Thuis is ‘een huis dat met je meeleeft’. Een woningen of een andere ruimte waar de gebruiker zich thuis voelt. Dit betekent het toepassen van natuurlijke materialen in een mooi ontwerp. Activiteiten zijn het delen van kennis met lezingen, trainingen of excursie of een interactieve samenwerking als kennispartner in (ver-)bouwprojecten.