Stichting Agrodome is kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Voor de projecten die worden uitgevoerd door Agrodome Advies en Ontwikkeling kijkt u op agrodome.nl/projecten  

 

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.

logo europa


Stichting Agrodome neemt ook deel aan Europese innovatie projecten zoals Growing a green future  en Circulaire Weginfrastructuur .

Afgeronde Europese projecten zijn CAP’EM , Envireo en PEF, pilot project Thermal insulation .


Samenwerkingsprojecten rondom onderzoek, onderwijs en voor het bedrijfsleven waar Stichting Agrodome in deelneemt. 

.

 Natureplus

Stichting Agrodome is de vertegenwoordiger van Natureplus in Nederland

Natureplus is een Europees eco-label voor duurzame bouwproducten. Bijzonder aan het label is dat er onafhankelijke toetsing plaatsvindt van de gezondheidsaspecten van de materialen. Daarnaast kijkt het label naar de effecten op klimaat, uitputting van grondstof en sociale omstandigheden. Hiermee is het Natureplus label het meest complete, internationale keurmerk voor de duurzame bouw. Het Natureplus label voldoet aan de eisen van ISO 14024.

Meer informatie in het Nederlands
Meer informatie (Duits en Engels): www.natureplus.org
Database met producten: www.natureplus-database.org


.

logo Europese Unie - Op oost

Cluster Circulaire Weginfrastructuur

Stichting Agrodome zet samen met 6 partners in dit project gezamenlijk een clusternetwerk op met als thema circulaire weginfrastructuur. Dat gebeurt samen met mkb-bedrijven, netwerkorganisaties op het gebied van circulaire economie én opdrachtgevers die hierbij aanhaken.

Meer informatie Cluster Circulaire Weginfrastructuur  

Het project is in januari 2020 afgerond. De bevindingen zijn te lezen in de Brochure ‘Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur’ .


.logo-ibi2

 

IBI²

IBI² staat voor ‘Institute of Biomimicry for Interior Innovations’. Hierbij zijn duurzaamheid, biomimicry en leren denken zoals de natuur dat doet de sleutels. Afval wordt gezien als een grondstof voor nieuwe producten. Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar te zijn. Architecten en bedrijven uit de bouwsector kunnen bij IBI² terecht voor advies en inspiratie rond het gebruik van materialen in de bouw. Agrodome levert aan IBI² expertise als consultant bij bouwvragen, gebiedsprojecten en productontwikkelingen en zet samen met IBI² projecten op.

Meer informatie IBI²  

Agrodome heeft meegewerkt aan het mooie inspiratieboek van IBI². Daarin komt de kracht en schoonheid van natuurlijke materialen en hun vele ontwerp mogelijkheden mooi in beeld. Met onder andere voorbeelden van Mycelium (CoEBBE), Isolatie gebaseerd op de ijsbeer (Lindezine), Europees hardhout (Robiniawood), Ecologisch plaatmateriaal (Cemplaat) en toepassingen van Leem (Tierrafino).
IBI2_Designbook_A4_LR   (Pdf 20Mb)


 

wageningen klimaatneutraal

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving

Duurzaamheidsprofiel bouwmaterialen voor gemeenten (vanaf 2018)

Woningbouwers stimuleren om stappen te zetten naar een circulaire economie.

De gemeente Wageningen werkt met een duurzaamheidsprofiel om bij een gesprek over woning (ver)bouw de bouwer en opdrachtgevers te stimuleren om zoveel mogelijk te doen om de woningen te verduurzamen. Hiervoor hanteert de gemeente een matrix met maatregelen op gebied van Energie, Afval, Water en Materiaal gebruik.

Meer informatie duurzame materialen in de woningbouw 

 


 

logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

logo europa

Europees grensoverschrijdend innovatieproject

Growing a green future (vanaf 2017)

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag gaan met deze materialen. ‘Growing a green future’ pakt dit en zet een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.

Stichting Agrodome, Inagro  en Millvision gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal.

Meer informatie vindt u op de site van grensregio.nl


logo-circulairbouwen

Het circulaire bouwen

GFSC consultants and Engineers, Synerco Communicatie, de Radboud Universiteit, de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen , Stichting Agrodome, Optimal Planet en de NTP-groep hebben de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Circulair Bouwen (voorheen Het Nieuwe Bouwen) om concrete invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie binnen de bouwsector. Waarbij tal van cross-overs zullen worden gemaakt om zowel technische, maatschappelijke, bestuurlijke en economische innovaties te realiseren.

Stichting Circulair Bouwen 


schermafbeelding kennisbank biobasedbouwen

Kennisbank Biobased Bouwen (vanaf 2014)

De Kennisbank Biobased Bouwen is ontstaan vanuit de Green Deal Biobased Bouwen waarin 30 bedrijven en kennisinstellingen en drie ministeries werkten om biobased materialen, producten en bouwconcepten op de kaart te zetten. Partners in de kennisbank biobased bouwen zijn Avans en IcDuBo.

Vanaf september 2019 wordt de kennisbank uitgebreid met weginfrastructuur en duurzame circulaire bouwoplossingen en bouwproducten.

Kennisbank biobased bouwen op biobasedbouwen.nl


Bouwboulevard (2013 – 2020)

Agrodome heeft de virtuele bouwbeurs “Bouwboulevard” ontwikkeld. Hiermee wordt de informatie over duurzame bouwoplossingen en producten toegankelijk voor iedereen met een internet aansluiting. 24 uur per dag, 7 dagen ook op feest en vakantietijden. Afronding staat gepland voor eind 2020.

bouwboulevard.com