Agrodome in de Apenstaart - Apeldoorn

Stichting Agrodome is kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Voor de projecten die worden uitgevoerd door Agrodome Advies en Ontwikkeling kijkt u op agrodome.nl/projecten  

 

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.

logo europa


Stichting Agrodome nam ook deel aan Europese innovatie projecten zoals Growing a green future  en Circulaire Weginfrastructuur. CAP’EM, Envireo en PEF, pilot project Thermal insulation. Deze kunt u vinden bij de afgeronde Europese projecten.

Agrodome Advies en Ontwikkeling neemt sinds 2018 ook deel aan Europese projecten.


MycEoLa: een tweede leven voor mycelium biocomposieten

Er worden praktische richtlijnen opgesteld om het werkveld te begeleiden in hoe er omgegaan kan worden met mycelium biocomposieten na gebruik. Zo kunnen deze circulair ingezet worden en blijft er minder afval over!

Lees meer (bericht)

Meer informatie op MNext


Samenwerkingsprojecten rondom onderzoek, onderwijs en voor het bedrijfsleven waar Stichting Agrodome in deelneemt. 

.


beeld voor IMPACCT

IMPACCT – Innovative Mapping and Processes to Advance Construction Timber Transparency

Een nieuw onderzoeksproject, geleid door de Alliance for Sustainable Building Products (ASBP), streeft naar verbetering van traceerbaarheid en transparantie in massieve houten toeleveringsketens met behulp van digitale technologie.

Meer informatie  

Poster The IMPACCT project

TNO innovation for life logo

logo biobased creations

TNO fieldlab voor emissieloos Bouwen Exploded View beyond building

Het fieldlab voor emissieloos bouwen van de Exploded VIew Beyond Building is een samenwerkingsprogramma met de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). TNO analyseert 9 van de materialen in de Explode view beyond building installatie op klimaatimpact, toepassingsmogelijkheden en ontwikkelperspectief.

Meer informatie TNO fieldlab  

NOx reductie – Emissieloos bouwen magazine


afbeelding van MYTHIC

MYTHIC – Myterials for Thermal Insulation in Construction

Het doel van MYTHIC is om (in co-creatie met het werkveld) het best beschikbare mycelium biocomposiet te ontwikkelen. te gebruiken als circulair, biologisch afbreekbaar isolatiemateriaal voor de bouw in de bouwsector. In recente onderzoeksprojecten concludeerden partners dat Mycelium-biocomposieten een hoog potentieel hebben om traditionele, op fossielen gebaseerde isolatiematerialen te vervangen, maar verder onderzoek naar de thermische isolatie en vochtopname is nodig om de bouwmarkt te overtuigen.

Meer informatie


screenshots van biobased inkopen

Nationale Database Biobased Producten

Opzet en invulling van een landelijke database waarin inkopers van grote en kleine organisaties het aanbod aan bio-based producten kunnen vinden. In de database komen uiteenlopende facilitaire producten en bijvoorbeeld ook producten voor de bouw, infrastructuur en verpakkingen.

Meer informatie 


logo World Design Embassies

World Design Embassies (WDE)

Embassy of Circular & Biobased Building

In het programma World Design Embassies werken allianties van partners samen met ontwerpers aan maatschappelijke vraagstukken. In vervolg op de start in 2019 ontwikkelen de verschillende allianties dit jaar 6 ambassades: Health, Safety, Mobility, Water, Sustainable Design en Circular & Biobased Building.

Agrodome is deelnemer aan de Embassy of Circular & Biobased Building.

Meer informatie


logo natureplus

Natureplus

Stichting Agrodome is de vertegenwoordiger van Natureplus in Nederland

Natureplus is een Europees eco-label voor duurzame bouwproducten. Bijzonder aan het label is dat er onafhankelijke toetsing plaatsvindt van de gezondheidsaspecten van de materialen. Daarnaast kijkt het label naar de effecten op klimaat, uitputting van grondstof en sociale omstandigheden. Hiermee is het Natureplus label het meest complete, internationale keurmerk voor de duurzame bouw. Het Natureplus label voldoet aan de eisen van ISO 14024.

Meer informatie in het Nederlands
Meer informatie (Duits en Engels): www.natureplus.org
Database met producten: www.natureplus-database.org


Vooruitlopend op de wet- en regelgeving

Duurzaamheidsprofiel bouwmaterialen voor gemeenten (vanaf 2018)

Woningbouwers stimuleren om stappen te zetten naar een circulaire economie.

De gemeente Wageningen werkt met een duurzaamheidsprofiel om bij een gesprek over woning (ver)bouw de bouwer en opdrachtgevers te stimuleren om zoveel mogelijk te doen om de woningen te verduurzamen. Hiervoor hanteert de gemeente een matrix met maatregelen op gebied van Energie, Afval, Water en Materiaal gebruik.


schermafbeelding kennisbank biobasedbouwen

Kennisbank Biobased Bouwen (vanaf 2014)

De Kennisbank Biobased Bouwen is ontstaan vanuit de Green Deal Biobased Bouwen waarin 30 bedrijven en kennisinstellingen en drie ministeries werkten om biobased materialen, producten en bouwconcepten op de kaart te zetten. Partners in de kennisbank biobased bouwen zijn Avans en IcDuBo.

Vanaf september 2019 wordt de kennisbank uitgebreid met weginfrastructuur en duurzame circulaire bouwoplossingen en bouwproducten.

Kennisbank biobased bouwen op biobasedbouwen.nl