Agrodome in de Apenstaart - Apeldoorn

Stichting Agrodome is kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Voor de projecten die worden uitgevoerd door Agrodome Advies en Ontwikkeling kijkt u op agrodome.nl/projecten  

 

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.

logo europa


Stichting Agrodome nam ook deel aan Europese innovatie projecten zoals Growing a green future  en Circulaire Weginfrastructuur , . CAP’EM  , Envireo    en PEF, pilot project Thermal insulation . Deze kunt u vinden bij de afgeronde Europese projecten.

Agrodome Advies en Ontwikkeling  neemt sinds 2018 ook deel aan Europese projecten.


Samenwerkingsprojecten rondom onderzoek, onderwijs en voor het bedrijfsleven waar Stichting Agrodome in deelneemt. 

.


screenshots van biobased inkopen

Nationale Database Biobased Producten

Opzet en invulling van een landelijke database waarin inkopers van grote en kleine organisaties het aanbod aan bio-based producten kunnen vinden. In de database komen uiteenlopende facilitaire producten en bijvoorbeeld ook producten voor de bouw, infrastructuur en verpakkingen. Meer informatie 


logo World Design Embassies

World Design Embassies (WDE)

Embassy of Circular & Biobased Building

In het programma World Design Embassies werken allianties van partners samen met ontwerpers aan maatschappelijke vraagstukken. In vervolg op de start in 2019 ontwikkelen de verschillende allianties dit jaar 6 ambassades: Health, Safety, Mobility, Water, Sustainable Design en Circular & Biobased Building.

Agrodome is deelnemer aan de Embassy of Circular & Biobased Building.

Meer informatie


logo natureplus

Natureplus

Stichting Agrodome is de vertegenwoordiger van Natureplus in Nederland

Natureplus is een Europees eco-label voor duurzame bouwproducten. Bijzonder aan het label is dat er onafhankelijke toetsing plaatsvindt van de gezondheidsaspecten van de materialen. Daarnaast kijkt het label naar de effecten op klimaat, uitputting van grondstof en sociale omstandigheden. Hiermee is het Natureplus label het meest complete, internationale keurmerk voor de duurzame bouw. Het Natureplus label voldoet aan de eisen van ISO 14024.

Meer informatie in het Nederlands
Meer informatie (Duits en Engels): www.natureplus.org
Database met producten: www.natureplus-database.org


.logo-ibi2

 

IBI²

IBI² staat voor ‘Institute of Biomimicry for Interior Innovations’. Hierbij zijn duurzaamheid, biomimicry en leren denken zoals de natuur dat doet de sleutels. Afval wordt gezien als een grondstof voor nieuwe producten. Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar te zijn. Architecten en bedrijven uit de bouwsector kunnen bij IBI² terecht voor advies en inspiratie rond het gebruik van materialen in de bouw. Agrodome levert aan IBI² expertise als consultant bij bouwvragen, gebiedsprojecten en productontwikkelingen en zet samen met IBI² projecten op.

Meer informatie IBI²  

Agrodome heeft meegewerkt aan het mooie inspiratieboek van IBI². Daarin komt de kracht en schoonheid van natuurlijke materialen en hun vele ontwerp mogelijkheden mooi in beeld. Met onder andere voorbeelden van Mycelium (CoEBBE), Isolatie gebaseerd op de ijsbeer (Lindezine), Europees hardhout (Robiniawood), Ecologisch plaatmateriaal (Cemplaat) en toepassingen van Leem (Tierrafino).
IBI2_Designbook_A4_LR   (Pdf 20Mb)


 

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving

Duurzaamheidsprofiel bouwmaterialen voor gemeenten (vanaf 2018)

Woningbouwers stimuleren om stappen te zetten naar een circulaire economie.

De gemeente Wageningen werkt met een duurzaamheidsprofiel om bij een gesprek over woning (ver)bouw de bouwer en opdrachtgevers te stimuleren om zoveel mogelijk te doen om de woningen te verduurzamen. Hiervoor hanteert de gemeente een matrix met maatregelen op gebied van Energie, Afval, Water en Materiaal gebruik.

Meer informatie duurzame materialen in de woningbouw 

 


 

schermafbeelding kennisbank biobasedbouwen

Kennisbank Biobased Bouwen (vanaf 2014)

De Kennisbank Biobased Bouwen is ontstaan vanuit de Green Deal Biobased Bouwen waarin 30 bedrijven en kennisinstellingen en drie ministeries werkten om biobased materialen, producten en bouwconcepten op de kaart te zetten. Partners in de kennisbank biobased bouwen zijn Avans en IcDuBo.

Vanaf september 2019 wordt de kennisbank uitgebreid met weginfrastructuur en duurzame circulaire bouwoplossingen en bouwproducten.

Kennisbank biobased bouwen op biobasedbouwen.nl