Agrodome in de Apenstaart - Apeldoorn

Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.


Afgeronde innovatieprojecten in Nederland en Europa waar Agrodome deel in heeft genomen.

Niet meer werkende links zijn grotendeels verwijderd.


logo-CAPEM

CAP’EM (2010 – 2014)

Agrodome is de Nederlandse partner in het Interreg IVb project Cycle Analysis Procedure for the Eco-impact of Materials (CAP’EM) . Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Europese LCA methodiek geschikt voor MKB bedrijven en de informatieverstrekking over het gebruik en de toepassing van ecologische bouwmaterialen.

Meer informatie over het CAP’EM project  


ENVIREO (2012-2014)

Agrodome is als partner in het CAP’EM project tevens partner in het Strategische cluster project ENVIREO van het Interregprogramma IV. In dit project wordt de kennis van vier verschillende InterregIV projecten gebundeld en uitgewisseld. Ook is gewerkt aan een publiekstool. Om de kennis te delen. Het zijn allemaal projecten op het gebied van duurzaam bouwen, met verschillende invalshoeken; Materiaal, Nieuwbouw, Renovatie, Monumenten, Kantoor- en bedrijfsgebouwen, Woonhuizen en Treinstations.


logo-BOhotel

BO Hotel (2014 – 2016)

Studie over gebruik en voordelen van lokale biobased materialen voor het BO-hotel, project in ontwikkeling.
BO-hotel is een initiatief van een groep ondernemers olv Ben Harsta, BNO innovaties, om zorg en wellness faciliteiten te koppelen aan recreatieve activiteiten rondom het Apeldoorns kanaal. Het toepassen van biobased materialen, producten en -bouwconcepten kan een belangrijke rol spelen voor de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers. Dit initiatief heeft de Veluwse Innovatieprijs 20113 ontvangen.

alduurzaam-bohotel 


logo-GreenDealBiobasedBouwen

Green Deal Biobased Bouwen (2013 – 2016)

Agrodome is penvoerder van de Green Deal Biobased Bouwen. In deze Green Deal werken ruim 30 bedrijven en kennisinstellingen samen met drie ministeries aan het creëren van een gelijk speelveld voor biobased materialen, producten en bouwconcepten. Hoofdthema’s zijn: wet- en regelgeving, kennisdeling/communicatie, marketing en duurzaam inkopen

Green Deal biobased bouwen

De belangrijkste resultaten zijn:

Meer informatie:


logo-BIC-achterhoek

BIC Achterhoek (2014 – 2016)

Agrodome werkt samen met de HAN, Graafschap college en gebiedsontwikkeling Laarberg aan de opzet van een Biobased Innovation Centrum Achterhoek. (BIC Acherhoek. Het centrum BIC-Achterhoek zal ruimte gaan bieden aan innovatieve bedrijven en startende ondernemers in de biobased economy. Agrodome richt zich binnen dit concept op de invulling voor en door de bouwsector passend binnen het thema biobased economy.
www.bic-achterhoek.nl 


logo-GoBio

GOBIO! ( 2014-2017)

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Roterdam, heeft de Kamer van Koophandel diverse clusters opgestart rondom de biobased economy.

Agrodome is als kennispartner betrokken bij het “Businesscluster Bouw Zuid-Holland”. Dit cluster spant zich in om de kennislacunes van kansrijke biobased bouwmaterialen op te lossen, zodat de weg voor toepassing van BioBased producten in de Bouw definitief geopend wordt. Op die manier zal de BioBased Business in de Bouw een enorme boost kunnen krijgen.

GoBio rapport biobased innovatie voor het MKB is niet langer beschikbaar.


logo-ibuildgreen

IBuild Green (2013 – 2017)

Agrodome is partner in the iBuildGreen project. iBuildGreen is a webbased tool to connect the end-consumers to the building information chain. iBuildGreen offers the possibility to connect configurations to external databases like the CAP’EM database, and calculation models. This feature makes iBuildGreen unique. Consumers have the opportunity to compare configurations in respect to environmental impact, energy efficiency, costs and comfort. And make their chooses of materials based upon this information.

www.ibuildgreen.eu  


logo SIA

SIA-RAAK project Polypyrrol (2015 – 2018)

Binnen het SIA-RAAK project Polypyrrol wordt er gekeken welke slimme voordelen toegevoegd kunnen worden aan biobased materialen met behandeling van Polypyrrol. Op de eerste plaats is er voor de bouw gekeken naar een biobased gevel. Er is een overzicht gemaakt … Lees verder

Meer informatie op de site van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek niet langer beschikbaar


logo-european-commision

Europees innovatieproject

PEF, pilot project Thermal insulation (2014 – 2018)

De Europese commissie, DG Environment, werkt aan de Product Environmental Footprint (PEF) als middel om op Europees niveau één markt te creëren voor groene producten . Om deze op LCA gebaseerde, methodiek te testen zijn er verschillende pilots opgestart.

Agrodome trekt , samen met de partners van het CAP’EM project, de pilotversie voor thermische isolatiematerialen in de brede zin. Vertegenwoordigende federaties van alle gangbare isolatieproducten in Europa nemen deel aan deze pilot.


informatiebord project Agrodome

Etalageproject Agrodome (2008 – 2018)

Het project Agrodome is een voorbeeldproject voor de bouw. Het doel is de bouw ervaring op te laten doen met andere bouwmaterialen. Agrodome is een initiatief van de Woonstichting, gemeente Wageningen en Wageningen Universiteit en Research Centrum (afdeling FBR). Het project bestaat uit een viertal woningen die zoveel mogelijk gebouwd zijn met hernieuwbare grondstoffen. Tot eind 2018 maakt Stichting Robinia samen met de Stichting Agrodome gebruik van een van de woningen als informatie-centrum. Het gebouw is op basis van een houtskelet gemaakt en verder zijn er veel toepassingen van hout in de bouw te zien en te ervaren. Zowel binnen als buiten in de gemeenschappelijke tuin.

Het project Agrodome op de Kennisbank biobased bouwen

Project information in English


Ecobouw NL bij IcDubo
Stand van Ecobouw NL bij IcDubo in Rotterdam

Stichting Ecobouw Nederland (2016 – 2019)

Ecobouw Nederland  is opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en optimaliseren.

Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen.

Afspraken klimaatconferentie Parijs 2015 NPO


bouwboulevard

Bouwboulevard (2013 – 2020)

Stichting Agrodome heeft de virtuele bouwbeurs “Bouwboulevard” ontwikkeld. Hiermee wordt de informatie over duurzame bouwoplossingen en producten toegankelijk voor iedereen met een internet aansluiting. 24 uur per dag, 7 dagen ook op feest en vakantietijden. Deze site is sinds 2020 niet meer online.

Meer informatie over bouwboulevard.com


.

logo Europese Unie - Op oost

Cluster Circulaire Weginfrastructuur (2018 – 2020)

Stichting Agrodome zet samen met 6 partners in dit project gezamenlijk een clusternetwerk op met als thema circulaire weginfrastructuur. Dat gebeurt samen met mkb-bedrijven, netwerkorganisaties op het gebied van circulaire economie én opdrachtgevers die hierbij aanhaken.

Het project is in januari 2020 afgerond. De bevindingen zijn te lezen in de Brochure ‘Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur’ .


Europees grensoverschrijdend innovatieproject

Growing a green future (2017 – 2020)

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag gaan met deze materialen. ‘Growing a green future’ pakt dit en zet een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.

Stichting Agrodome, Inagro en Millvision gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal.

Meer informatie vindt u op de site van grensregio.nl


logo-circulairbouwen

Het circulaire bouwen (2018 – 2020)

GFSC consultants and Engineers, Synerco Communicatie, de Radboud Universiteit, de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen , Stichting Agrodome, Optimal Planet en de NTP-groep hebben de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Circulair Bouwen (voorheen Het Nieuwe Bouwen) om concrete invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie binnen de bouwsector. Waarbij tal van cross-overs zullen worden gemaakt om zowel technische, maatschappelijke, bestuurlijke en economische innovaties te realiseren.

Stichting Circulair Bouwen 


.logo-ibi2

 

IBI²

IBI² staat voor ‘Institute of Biomimicry for Interior Innovations’. Hierbij zijn duurzaamheid, biomimicry en leren denken zoals de natuur dat doet de sleutels. Afval wordt gezien als een grondstof voor nieuwe producten. Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar te zijn. Architecten en bedrijven uit de bouwsector kunnen bij IBI² terecht voor advies en inspiratie rond het gebruik van materialen in de bouw. Agrodome levert aan IBI² expertise als consultant bij bouwvragen, gebiedsprojecten en productontwikkelingen en zet samen met IBI² projecten op.

Meer informatie IBI²  

Agrodome heeft meegewerkt aan het mooie inspiratieboek van IBI². Daarin komt de kracht en schoonheid van natuurlijke materialen en hun vele ontwerp mogelijkheden mooi in beeld. Met onder andere voorbeelden van Mycelium (CoEBBE), Isolatie gebaseerd op de ijsbeer (Lindezine), Europees hardhout (Robiniawood), Ecologisch plaatmateriaal (Cemplaat) en toepassingen van Leem (Tierrafino).
IBI2_Designbook_A4_LR   (Pdf 20Mb)