Hieronder enkele projecten die zijn gerealiseerd door Ecobouw nederland, in samenwerking met partners.

Nu Ecobouw Nederland stopt met haar activiteiten worden de projecten voortgezet door de partners en organisaties die hier al bij betrokken waren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Stichting Agrodome.


Ecobouw NL bij IcDubo


Tentoonstelling voor kennisdeling bij ICDuBo

Verschillende deelnemers van Ecobouw Nederland hebben een stand gemaakt bij ICDuBo in Rotterdam. om een breder publiek kennis te laten maken met biobased en circulair bouwen én om biobased en circulair bouwen verder te brengen.

Waarom?

Ecobouw Nederland werkt met een open source gedachte. Kennisdeling op een actieve wijze is hierbij het uitgangspunt. Alleen dan kunnen wij grote stappen zetten.

Ecobouw Nederland staat open voor iedere relevante partij die gelijke uitgangspunten heeft, zowel nationaal als internationaal. Wij nodigen iedere partij cq firma uit om gezamenlijk, op duurzame wijze, met ons aan onze missie te werken. Met partners kunnen we samen onze missie promoten, ons beter profileren in de bouwwereld en aanschuiven aan overlegtafels bij de overheid.Lezingen

O.a. bij Greenworks worden regelmatig presentatie gehouden met als thema Seminar Circulair & Biobased bouwen. Over bouwen met natuurlijke materialen en waardevolle grondstoffen hergebruiken. Met onder andere presentaties van Sissy Verspeek, Agrodome over biobased bouwmaterialen en over Ecobouw Nederland.

 

 

 Biobased bouwen met Houtskeletbouw

Waarom deze publicatie van Begeleidingscommissie SKH-Publicatie?

Door vaker te bouwen in houtskeletbouw wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Door in de houtskeletbouw meer biobased materialen toe te passen kan die positieve bijdrage nog aanmerkelijk versterkt worden.

Door de toepassing van biobased materialen in houtskeletbouw onder het KOMO-certificaat HSB mogelijk te maken worden drempels voor die materiaaltoepassingen weggenomen.

Houtskeletbouwers kunnen zich gaan onderscheiden met “de door ons toegepaste houtskeletbouw is (in hoge mate) biobased”.

Deze publicatie wordt opgesteld op initiatief van de Sectie VHSB van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

Sissy Verspeek en Fred van der Burgh van Agrodome hebben zitting in deze commissie en vertegenwoordigen mede de deelnemers van Ecobouw Nederland in deze commissie.


screenshot uit video biobased bouwen

 


Biobased demonstratie huizen

Een korte film met voorbeelden over Biobased bouwen op youtube 

De film is gemaakt in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland   

 


mHome bio-based demonstratie huis


mHome

Ecobouw Nederland heeft samen met Eco+bouw een biobased huis ontwikkeld. Door het gebruik van natuurlijke hergroeibare grondstoffen bouwen heeft deze woning een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Kernwaarden:

  • Groene footprint
  • 90% biobased, overige 10% is circulair
  • Aanpasbare installatie
  • Duurzaam innovatief
  • Modulair

Op mHome   en Eco+bouw   vindt u meer informatie over dit project.