Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur

geplaatst in: In de kijker, Nieuws | 0

Afsluiting van het project Hotspot Circulaire Weginfrastuctuur

Inleiding

Onder leiding van Stichting Circulair Bouwen hebben zeven partners, waaronder Stichting Agrodome, elk met een geheel eigen expertise en inbreng, 2 jaar lang hard samen­gewerkt om circulaire weginfrastructuur een flinke stap dichterbij te brengen.

We deden dat met ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en traden naar buiten onder de naam Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. We zijn daarbij letterlijk door het hele land getrokken, van Texel tot Maastricht en van Rotterdam tot Zevenaar. Er zijn voordrachten gehouden, bedrijven begeleid en werksessies georganiseerd.

Op een aantal hoofdthema’s hebben we specialistische congressen georganiseerd: Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen, Circulariteit en financiën in de infrasector, Bio-based business-­modellen in de infrasector en Tools en meetmodellen voor circulariteit.

Projecten

Het subsidieprogramma bepaalde, dat wij ons met name moesten richten op het leggen van verbindingen, het delen van kennis en het stimuleren en adviseren van bedrijven en dat is precies wat we hebben gedaan. Het was lang niet altijd gemakkelijk. Vaak hadden we sneller gewild, maar de werkelijkheid is taai. Om verder te komen heb je naast de bedrijven ook de opdrachtgevers nodig. Soms voerden we tientallen gesprekken en ondanks een gedeeld gevoel van urgentie en mooie beleidsvoornemens liep het dan uiteindelijk toch stuk op interne processen en structuren, tijds­gebrek of bestuurlijk commitment. Maar vaak genoeg kwamen hier wél mooie, verbindende sessies met bedrijven en opdrachtgevers uit voort, waarin kennis over techniek, materialen en processen werden gedeeld, wat leidde tot inspiratie en enthousiasme en (de aanzet tot) mooie, concrete projecten. 

Resultaten

We zijn trots op wat we gedaan en bereikt hebben, de vele zaadjes de we hebben gezaaid en die op termijn zeker zullen uitkomen of inmiddels al uit­gekomen zijn! En natuurlijk gaan we door. Dat zal zijn in de vorm van het Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur, een open en meerjarig inno­vatie­platform waar overheden, bedrijven, onderwijs, ngo’s en burgers samen optrekken. Het is een zeer efficiënte aanpak voor complexe uitdagingen zoals de transitie naar een circulaire bouweconomie. 

In het Living Lab gaan we circulariteit en fietsmobiliteit structureel met elkaar verbinden, werken aan opschaling en systematisch en integraal gaan voortbouwen op de uitkomsten van de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. Deze laatste blijft voorlopig ook bestaan. 

Na 2 jaar hard werken weten we nu aan welke knoppen we moeten draaien. En hoe we verder gaan in de vorm van het Living Lab Circulaire fietsinfrastructuur, systematisch en integraal, waarbij het bevorderen van fietsmobiliteit en circulaire fietsinfra (toplaag, ondergrond, bermen, maar ook straatmeubilair, verkeersborden, ICT-oplossingen, etc.) hand in hand gaan. Met aandacht voor veiligheid, fietsgemak, beleving en educatie. Overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en ngo’s kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen, zowel uit Oost-Nederland als uit overige regio’s.

Brochure ‘Samen werken in de fietsinfrastructuur’

Het verslag van 2 jaar Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. Met uitkomsten, aanbevelingen en onze plannen om verder te werken aan opschaling. De brochure over onze ervaringen om te komen tot circulaire fietsinfrastructuur kunt u hier bekijken.


Wilt u op de hoogte blijven, meld u zich dan aan voor onze gratis e-mail nieuwsbrief, via de knop rechtsboven op de Homepage van Stichting Circulair Bouwen.

Minder duurzaam: er is ook een kleine oplage in druk beschikbaar. Mail hiervoor even naar info@circulairbouwen.org.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *