Serie congressen en events: Circulair bouwen in de praktijk

geplaatst in: In de kijker, Nieuws, Project | 0

Circulair bouwen: de uitdagingen zijn groot en de ambities zijn fors. De bouwsector veroorzaakt veel CO2-uitstooten verbruikt veel grondstoffen en energie. Daarnaast is er nauwelijks hoogwaardig hergebruik van materialen.
Er wordt veel gesproken en gestudeerd, maar bedrijven, opdrachtgevers en overheden zijn nog erg afwachtend. Dat moet anders en dat kán ook anders!

Cases uit de praktijk met úw inbreng

Daarom organiseert Stichting Circulair Bouwen in 2019 een serie thema-bijeenkomsten met experts uit de praktijk. De eerste vijf thema’s zijn nu bekend. De insteek is heel praktisch: we helpen opdrachtgevers, (mkb)bedrijven en overheden op weg en stimuleren hen om concrete stappen te gaan zetten op weg naar een circulaire economie. Wij roepen u op, om vooraf met vragen en cases te komen. Bij ieder event zijn experts aanwezig en zij zullen uw input zoveel mogelijk behandelen. Om zoveel mogelijk bij uw wensen en de actuele ontwikkelingen aan te sluiten zullen we de programma-opzet pas kort voor een event publiceren.

logo-circulairbouwen

1. Congres: Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen.Congres1-logos Nysingh advocaten en notarissen, Stichting Kiemt en Circles, Juridische risicos

We willen met u ingaan op de mogelijkheden die het (bouw)recht opdrachtgevers en (MKB)bedrijven biedt om
te experimenteren, circulaire projecten tot stand te brengen en daarbij tegelijkertijd de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de (herziene) Aanbestedingswet 2012 bieden misschien meer ruimte dan u zou denken. Van welke praktijkcases en jurisprudentie kunnen lessen worden geleerd? Verder kijken we naar de mogelijkheden die er zijn binnen het bestuursrecht en het zakenrecht, het sluiten van contracten en eventueel andere rechtsgebieden.

Organisatie*: Stichting Circulair Bouwen, Stichting Kiemt en Circles, in samenwerking met de experts van Nysingh advocaten en notarissen.

Datum en tijd: 11 april 2019, van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt, 6811 CG Arnhem
Entree: gratis.
Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org

2. Congres: Circulariteit en financiën in de infrasector. logo Congres2 Rabobank

Welke circulaire business-modellen zijn kansrijk, hoe kunnen circulaire projecten worden gefinancierd? Products-as-a-service zijn in opkomst, een uitdaging is de financiering. Welke invloed hebben hergebruik van materialen en restwaarde op financieringsmogelijkheden? Kan een overheid een weg of de herinrichting van een woonwijk via lease financieren? Tevens wordt aandacht besteed aan do’s en dont’s voor overheid/bedrijven die overwegen circulair te gaan bouwen.

Organisatie*: Stichting Circulair Bouwen in samenwerking
met de experts van Rabobank Real Estate Finance.
Datum en tijd: 13 mei 2019, van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt, 6811 CG Arnhem
Entree: gratis.
Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org

3. Circulair bouwen kan alleen samen, maar… hoe doe je dat nu precies?logo Radboud Universiteit Nijmegen

Deze bijeenkomst gaat in op de best practices hoe je co-creatie effectief kan maken en het menselijke en natuurlijke kapitaal beter kan benutten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van co-creatie binnen het thema circulariteit gepresenteerd worden. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste faal- en succesfactoren? Hoe organiseer je met overheden, eindgebruikers,

marktpartijen en kennisinstellingen een innovatietraject?
Tijdens deze bijeenkomst presenteren we enkele belangrijke principes en praktische tools om gezamenlijk circulaire doelstellingen te behalen.

Organisatie*: Stichting Circulair Bouwen samen met hoogleraren en onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Nadere informatie: volgt binnenkort.
Contact: info@circulairbouwen.org

4. Tools voor circulair bouwen: Weet wat u meet.Congres 4-logo OptimalPlanet

Bij aanbestedingen is het heel belangrijk om te kunnen onderbouwen hoe circulair een bouwoptie is en waarom, zowel tijdens het proces in bouwteams en bij de verantwoording achteraf. Er zijn diverse tools waarmee
circulariteit gemeten wordt, en er zijn er meerdere in ontwikkeling, bijvoorbeeld vanuit het platform CB ‘23. Zowel aanbestedende organisaties als aannemers gaan in toenemende mate met tools voor circulair bouwen werken of te maken krijgen. Welke tools zijn er beschikbaar? Hoe werken ze? Welke tool gebruik je voor welke behoefte? Kunnen tools elkaar versterken als ze in combinatie worden toegepast? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord tijdens dit event.

Organisatie*: Stichting Circulair Bouwen in samenwerking met Optimal Planet.
Nadere informatie: volgt binnenkort.
Contact: info@circulairbouwen.org

5. De ontwikkelingen en mogelijkheden van bio-based producten.Ga naar de homepage

Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op de ontwikkelingen die gaande zijn rondom bio-based bouwmaterialen en -producten, zowel voor de inrichting rondom de infrastructuur als voor de infrastructuur zelf. Bio-based materialen bieden door hun specifieke technische eigenschappen zoals licht gewicht, flexibiliteit, trilabsorptie en taaiheid een interessante invulling. Bovendien hebben zij een positief effect op de CO2-balans van projecten.

Organisatie*: Stichting Circulair Bouwen in samenwerking met Stichting Agrodome.
Nadere informatie: volgt binnenkort.
Contact: info@circulairbouwen.org

Hotspot Circulaire Weginfrastructuur 

Bovenstaande bijeenkomsten organiseren we vanuit de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur, een twee jaar durend programma betaald met provinciaal en Europees geld. Het doel is om te komen tot circulaire fietspaden en wegen en circulaire business. We voeren hierbij een aantal concrete pilots uit.

logo Europese Unie - Op oost

In Zevenaar hebben we gezamenlijk een circulair fietspad aangelegd, dat nationale aandacht trok.

Voor deze aanpak hebben we met de Gemeente Zevenaar de Koopwijsprijs 2018 van het Ministerie van I en W gewonnen. Ook al richten we ons op de bouw en GWW-sector, specialisten uit andere domeinen zijn bij de minder technische bijeenkomsten van harte welkom!

Organisatie

logo-circulairbouwen

Stichting Circulair Bouwen heeft de kennis en ervaring voor het opzetten van circulaire projecten. Wilt u niet langer blijven praten over circulair bouwen, maar er concreet mee aan de slag gaan? Sluit u dan aan, bezoek onze events, vraag informatie aan en bouw mee. Stichting Circulair Bouwen helpt u graag op weg. Stichting Circulair Bouwen – Het kan wél!

*Dit is een eerste aankondiging. Andere partijen en netwerken zijn van harte welkom om bij te dragen aan deze serie events, organisatorisch en/of inhoudelijk. Samenwerking stellen we op prijs. Indien gewenst zullen we bijbehorende namen en logo’s in toekomstige uitingen vermelden.
Neem hiervoor contact op met Maarten Barckhof: maarten@circulairbouwen.org

Met medewerking van de Provincie Gelderland.logo Provinicie Gelderland

De congressen worden als de datum bekend is ook in de Agenda geplaatst.

U bent van harte welkom om mee te doen!

 • mkb-bedrijven
  (aannemers en bouwers, sloopbedrijven, toeleveranciers van materialen, grondstoffenleveranciers, etc.)
 • overheden
  (inkopers, projectleiders)
 • NGO’s
 • beleidsmakers en bestuurders
  (openbare ruimte, gww en bouw, etc.)
 • platforms en brancheorganisaties
 • financiers en juristen
 • opdrachtgevers
 • kennisinstellingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *