isolatiematerialen

Bio-based isolatiematerialen zijn meestal prettig om te hanteren en zonder beschermende middelen te verwerken.

Energetische en economische kencijfers van de verschillende isolatiematerialen

NB: deze tabel met isolatiewaarden van bio-based materialen is niet opgemaakt voor mobiel en beter te lezen op een tablet of computer.

Primair energieverbruik en energie-terugverdientijd


 Bouwstof λR ρ µ c Brand-veiligheid Primaire
Energie  verbruik
 Terug-
verdientijd
 Kosten voor
U-waarde = 0,3 
 W/m*Kkg/m3J/kg*KKlasse kWh/m3MaandEuro/m3
Celluloseplaten0,04070-1002-32000B2400521
Cellulosevlokken0,039-0,04535-601-1,52200B2853-48-10
Gerecycled katoen10,037271-2ca. 1700B2722-313
Gipsplaten0,045-0,065100-15031000A1,A23600n.n.b.90
Gras0,04253-681-22200B2Laag2-36-8
Hennep0,040-0,04824-601-21800B240-803-414-19
Houtvezelplaten0,039-0,05240-601-22100B26206-815-21
Houtvezelplaten, vast20,040-0,055160-2505-102100B2600-90010-1627-33
Houtvezels, los0,040-0,05570-1405-62100B2923-511-15
Houtwol , LBP30,075-0,150400-5005-62000B1,B2200-30018-24(38-49)3
Kleikorrels0,100-0,160300-8002-8800A1290-42012-4836-76
Kokos40,04580-12011300B21050n.n.b.(26-30)4
Kurkplaat0,040-0,04570-1402-101800B250-25012-1630-36
Mineraalschuimplaten0,04511551000A1250n.n.b.20-28
Riet10,038-0,055190-22521300B2Laag6-1018-22
Schapenwol0,035-0,04018-301-21700B270-953-414-18
Schuimglas0,040-0,090105-165dicht830A1500-160015-2538-57
Strobalen0,052-0,080ca.40022000B2Laag2-35
Vlas0,038-0,05015-601-21600B250-803-417-19
EPS0,032-0,04015-3020-100ca. 1200B1,B2800-9003-67-11
Glaswol0,032-0,04020-1401840A1-B1250-7004-87-21
PUR/PIR0,020-0,04015-8030-200ca. 1400B1,B2800-14006-1014-18
Steenwol0,032-0,05025-4001-2840A1-B1160-8004-107-23
XPS0,030-0,04020-6080-300ca. 1200B1,B2810-11004-820-25

1 Dusver zonder algemene bouw goedkeuring in Duitsland
2 Wordt voornamelijk gebruikt als dakisolatie
3 Wordt voornamelijk gebruikt als pleisterdrager
4  Wordt voornamelijk gebruikt voor geluidsisolatie

Toelichtingen op de tabel

λR Warmtegeleiding in W/m*K 
Geeft de grootte van de warmtestroom aan die per seconde door 1 m2 van een 1 m dikke laag overgedragen wordt bij een temperatuurverschil van 1 oC. Waarden die kleiner zijn dan 0.045 zijn garanderen goede warmte-isolerende eigenschappen.

ρ Dichtheid in kg/m3 
massa van een stof in kg per kubieke meter

µ Waterdamp diffusieweerstandsgetal 
Geeft aan hoeveel de relatieve weerstand van het materiaal groter is dan een luchtlaag van gelijke dikte op de waterdampdoorlaatbaarheid. Componenten met een lage µ-waarde zijn voordelig, omdat ze in staat zijn een vochtige kamer droger te maken.

c Specifieke warmtecapaciteit in J/kg*K 
Geeft de hoeveelheid energie aan die nodig is om 1kg materiaal met 1 oC te verwarmen. Materialen met een grote c-waarde geven langzaam temperatuurveranderingen door. Bouwstoffen met een hoge c-waarde zorgen voor een goede bescherming tegen de zomerwarmte.

Brandveiligheidklasse voor materialen 
A1   Niet brandbaar
A2   Zoals A1 maar met een kleine hoeveelheid brandbare bestanddelen
B1   Brandvertragend; minimale eis voor woningen met meer dan twee verdiepingen
B2   Normaal brandbaar; minimale eis voor woningen met één of twee verdiepingen

Het Primaire energie verbruik is de energie die nodig is om een kubieke meter materiaal te produceren.

De Terugverdientijd is de periode waarin de energie die nodig was om het product te maken gecompenseerd is door besparing in warmte-energie. De tabelwaarden hebben betrekking op een buitenmuur van een oud gebouw, met een warmtegeleidingcoëfficiënt (U-waarde) van 0,30 W/m2*K.

bron: UND-Jahrbuch 2013, Ökologisch Bauen & Renovieren

Een update met onafhankelijke Europese gegevens is nog in de maak.