Stichting Agrodome

Kennis- en innovatiecentrum

Stichting Agrodome is een ideële organisatie die zich inzet voor meer natuurlijke grondstoffen in de bouw die geschikt zijn voor recycling. Goed voor het milieu en gezond om in te wonen.

kringloop aarde en gebruik van grondstoffen

Bestuur Stichting Agrodome

Fred van der Burgh
Sissy Verspeek
Hans van der Torren
Jaap van de Linde
Ineke Lemmen
Kees van Wuyckhuyse

Raad van Advies

Geert Mantingh
Jan te Hennepe
Jan van Dam
Andrea Henning
Willem Jan Sanders

Ondersteuning

Trea Hermans, communicatie en website manager

Advies en ontwikkeling

In augustus 2018 is Agrodome Advies en ontwikkeling gestart als spin-off van de Stichting Agrodome. In dit zelfstandige advies- en projectbureau worden biobased en circulaire bouwprojecten uitgevoerd. Geheel in lijn met de visie en missie van de Stichting Agrodome.

Agrodome Advies en Ontwikkeling is opgezet door Fred van der Burgh en Sissy Verspeek.

Bestuursleden Stichting Agrodome

Ons bestuur bestaat uit vijf enthousiaste personen. Zij komen vanuit verschillende deelsectoren binnen de bouwwereld.


fred van der burgh

Fred van der Burgh 

bestuurslid/projectleider


Sissy Verspeek

Sissy Verspeek 

secretaris/projectleider


Hans van der Torren 

bestuurslid


Jaap van de Linde

bestuurslid


Ineke Lemmen

Ineke Lemmen

Bestuurslid


trea website manager

Trea Hermans

communicatie en website manager