Stichting Agrodome

Kennis- en innovatiecentrum

Stichting Agrodome is een ideële organisatie die zich inzet voor meer natuurlijke grondstoffen in de bouw die geschikt zijn voor recycling. Goed voor het milieu en gezond om in te wonen.

kringloop aarde en gebruik van grondstoffen

Bestuur Stichting Agrodome

Fred van der Burgh
Sissy Verspeek
Hans van der Torren
Han van Drunen
Jaap van de Linde
Bert van der Ent

Raad van Advies

Geert Mantingh
Jan te Hennepe
Jan van Dam
Willem Eckhardt
Andrea Henning
Willem Jan Sanders

Ondersteuning

Trea Hermans, website manager

Advies en ontwikkeling

In augustus 2018 is Agrodome Advies en ontwikkeling gestart als spin-off van de Stichting Agrodome. In dit zelfstandige advies- en projectbureau worden biobased en circulaire bouwprojecten uitgevoerd. Geheel in lijn met de visie en missie van de Stichting Agrodome.

Agrodome Advies en Ontwikkeling is opgezet door Fred van der Burgh en Sissy Verspeek.

Bestuursleden Stichting Agrodome

Ons bestuur bestaat uit vijf enthousiaste personen. Zij komen vanuit verschillende deelsectoren binnen de bouwwereld.